Houd je aan de woorden van dit verbond

Moshé riep heel Jisraël bijeen
En zei hen:
Jullie hebben gezien al wat de Eeuwige
Voor jullie ogen
In het land Egypte aan Fara’o
Aan al zijn dienaren
En heel zijn land gedaan heeft
De grote beproevingen
Die je met je eigen ogen gezien hebt
Die grootse tekens en wonderdaden
Heeft de Eeuwige tot vandaag de dag
Jullie dan geen verstand gegeven
Om het te begrijpen
Geen ogen om te zien
En geen oren om te horen?!
Ik heb jullie toch veertig jaar
Door de woestijn laten gaan
De kleren aan je lijf
En de schoenen aan je voeten
Zijn niet versleten
Brood hoefden jullie niet te eten
En wijn en sterke drank niet te drinken
Opdat jullie zouden begrijpen
Dat Ik de Eeuwige ben, jullie God
En toen jullie bij deze plaats gekomen waren
Trokken Sichon, koning van Cheshbon
En ’Og, koning van Bashan
Tegen ons ten strijde
Maar wij versloegen ze
Wij namen hun land in bezit
En gaven dat als erfgoed
Aan de stamleden van Reoewén
Gad en de halve stam Menashé
Houden jullie je dus
Aan de woorden van dit verbond
En breng ze in praktijk
Opdat jullie bij alles wat jullie doen
Succes zullen hebben

De toon in deze parasha
Devarim (Deuteronomium) 29
Wordt al milder
Nadat de kinderen van Jisraël
De vreselijkste vloeken werden voorgehouden
Indien ze zich niet aan het verbond houden
In deze acht regels
Vind ik het wel verwarrend
Om precies te begrijpen wie aan het woord is
Het begint met Moshé
Ergens in het midden neemt God het over
En we gaan weer terug naar de lippen van Moshé
Misschien zegt het iets over de nabijheid
Van de Eeuwige bij de kinderen van Jisraël
Die nu werkelijk staan te trappelen
Om hun land binnen te gaan

Het zijn van die dagen
Dat ik lamgeslagen ben
Er komt niet veel zinnigs uit
21 Soldaten omgekomen
In het land van mijn hart
Zonen van vrienden
Het doet mijn hart pijn
En je weet
Dat je het bijna niet hardop kunt zeggen
Want wat betekenen die getallen
Meer dan 25.000 Palestijnen dood
Onder wie zo’n 10.000 kinderen
Ik vergeet niet meer de woorden
Van die Nederlandse jongen
Die met zijn ouders in Gaza
Kwam vast te zitten
Omdat ze hun zieke oma wilden bezoeken
Zijn moeder werd geraakt
Tijdens een bezoek aan de markt
Om het leven gekomen
En hij schreeuwde zijn verdriet toen hij het hoorde:
Tegen wie moet ik nu moeder zeggen!
Tegen wie kun je nu nog zoon of dochter zeggen?
Mijn hart huilt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, most-tragic-story

This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.