Hartkloppingen

Wanneer je niet stipt nakomt
Alle woorden van deze Thorah
Die in dit boek zijn geschreven
Door ontzag te hebben
Voor deze geëerbiedigde
En ontzagwekkende Naam
Voor de Eeuwige, je God
Dan zal de Eeuwige jou
En je nakomelingen
Met buitengewone slagen treffen
Met zwaar en aanhoudend lijden
En kwaadaardige en chronische ziekten
Hij zal alle kwalen van Egypte
Waar je zo bang voor was
Over jullie laten komen
En die zullen vat op jou krijgen
Ook allerlei ziekten en lijden
Die niet in dit Thorah-boek
Beschreven zijn
Zal de Eeuwige over je laten komen
Totdat je vernietigd bent
In plaats dat jullie zo talrijk zijn geworden
Als de sterren aan de hemel
Zullen jullie maar in gering aantal overblijven
Omdat je geen gehoor hebt gegeven
Aan de roep van de Eeuwige, je God
Zoals de Eeuwige eens blij was
Om jullie gelukkig en talrijk te maken
Zo zal de Eeuwige zich verheugen
Om jullie aan vernietiging prijs te geven
En jullie te gronde te richten
Jullie zullen weggerukt worden
Van de grond waarheen je gaat
Om die in bezit te nemen
De Eeuwige zal jullie verspreiden
Onder alle volkeren
Van het ene eind van de aarde
Tot het andere
Daar zul je afgoden
Van hout en steen gaan dienen
Die je nooit gekend hebt
Jij niet, noch je voorouders
Bij deze volken zul je geen verademing krijgen
Noch zal er een plekje zijn
Waar je voet rust vindt
De Eeuwige zal je daar
Hartkloppingen bezorgen
Je smachtend naar redding laten uitzien
En je zielsbedroefd maken
Het leven dat je in het vooruitzicht hebt
Hangt aan een zijden draad
Dag en nacht ben je door angst bevangen
Omdat je niet zeker bent van je leven
’s Morgens zeg je:
Was het maar avond
En ’s avonds zeg je:
Was het maar ochtend
Door de angst die je hart vervult
En de visioenen
Die je ogen waarnemen
De Eeuwige zal je in schepen
Naar Egypte terugbrengen
Op wegen waarvan ik gezegd heb
Dat je die nooit weer zou terugzien
Jullie zullen als slaven en slavinnen
Te koop worden aangeboden
Aan je vijanden
Maar er zal geen koper zijn
Dit zijn de woorden van het verbond
Dat de Eeuwige
In het land Moab
Moshé had opgedragen
Met de kinderen van Jisraël te sluiten
Afgezien van het verbond
Dat Hij met hen op de Choréw had gesloten

Dit is het
Het contract is gesloten
Alle voorwaarden staan op papier
De champagne kan open!
Want het duurt niet lang meer
Voordat de kinderen van Jisraël
Eindelijk het beloofde land binnen mogen

Ik had haar uitgenodigd voor een kopje thee
De vrouw in het gebouw
Met kinderen in het land van mijn hart
’s Avonds om een uurtje of zeven
Dat was het probleem appte ze
Ze was te moe
Dat kan ik niet weten
Alle ziektes en kwalen
Werden weer op tafel gelegd
Het ging niet
Later hoor ik
Dat ze zich zwaar beledigd voelde
Thee!
Zij!
Ze heeft al
Ik meen 25 jaar!
Geen thee meer gedronken!
Ik kende haar niet!
Had geen idee wie zij is!
Oké, maar zij weet niet
Dat ik geen koffie schenk
Want dat lust ik niet
Volgende keer ga ik het
Met bubbels proberen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, thee-om-je-ziel-te-warmen-storyThis entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.