Zijn rijke schatkamer

De Eeuwige zal je de plaats geven
Van een aan Hem gewijd volk
Zoals Hij je dat onder ede beloofd heeft
Indien je je stipt
Aan Zijn geboden zult houden
En volgens Zijn richtlijnen zult gaan
Dan zullen alle volkeren op aarde zien
Dat de naam van de Eeuwige
Over je is uitgeroepen
En ze zullen ontzag voor je hebben
De Eeuwige zal je overvloedig
Ten goede bedenken
In de vrucht van je schoot
In de vrucht van je veestapel
In de vrucht van je grond
Op de bodem waarvan de Eeuwige
Je voorouders onder ede beloofd heeft
Ze jou aan jou te geven
De Eeuwige zal Zijn rijke schatkamer
De hemel
Voor je openen
Door op tijd regen voor je land te geven
En al het werk van je handen te zegenen
Waardoor je veel volken leningen kunt geven
Maar zelf niet behoeft te lenen
De Eeuwige zal je aan de kop plaatsen
En niet aan de staart
Je zult alleen maar aan de top
En nooit onderaan zijn
Als je gehoor geeft
Aan de geboden van de Eeuwige
Die ik je heden opdraag
Door ze stipt na te komen
En als je niet afwijkt
Van welke geboden ook
Die ik je vandaag opdraag
Noch naar rechts
Noch naar links
Door andere goden na te lopen
En die te dienen

Nogmaals worden de kinderen van Jisraël
Op het hart gedrukt geen andere goden te dienen
Het moet iets ‘afschuwelijks’ voor de Eeuwige zijn

Vandaag naar Almere gereisd
Mijn ouders, over de tachtig
Moeten hun rijbewijs verlengen
En dat is een toestand
Want ze zijn digitaal niet zo handig
Zoals de meeste oude mensen
Ik zie het in het huis waar ik woon
Ze hebben met papieren te maken
Waarop ze digitaal moeten antwoorden
De formulieren van het CBR zijn verwarrend
Slecht geformuleerd
En werkelijk een enorme hindernis
Ik vind het zelfs vernederend
Want steeds worden die mensen geconfronteerd
Met het feit dat ze uit een andere tijd komen
En er in feite niet meer toedoen op hun leeftijd
Ik probeerde over de telefoon te helpen
Maar met DigiD-toestanden is dat niet te doen
Gelukkig, we hebben het proces in gang gezet
Medische keuringen zijn aangevraagd
En ik heb mijn ouders weer gezien

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.