Gezegend

Maar…
Wanneer je gehoor
Zult geven aan de roep
Van de Eeuwige, je God
Door nauwkeurig te volbrengen
Al zijn geboden
Die ik je vandaag opdraag
Dan zal de Eeuwige, je God
Je hoog boven alle volkeren
Op aarde plaatsen
Dan zullen alle volgende zegeningen
Over je komen
En binnen je bereik zijn
Wanneer je gehoor geeft
Aan de roep van de Eeuwige, je God
Gezegend zul je zijn in de stad
En gezegend zul je zijn op het veld
Gezegend de vrucht van je schoot
De vrucht van je grond
En de vrucht van je veestapel
De worp van je runderen
En de aanwas van je kleinvee
Gezegend je korf en je bakkerstrog
Gezegend zul je zijn
Als je binnenkomt
En gezegend zul je zijn
Als je naar buiten gaat
De Eeuwige zal je vijanden
Die tegen je opstaan
Verslagen aan je overleveren
Langs één weg trekken ze tegen je op
En langs zeven wegen
Gaan ze voor je op de vlucht
De Eeuwige zorgt ervoor
Dat de zegen met je zal zijn
In je voorraadschuren
En in alles wat je onderneemt
Hij zal je zegenen in het land
Dat de Eeuwige, je God
Je geeft

Na de vervloekingen van gisteren
Zijn vandaag de zegeningen aan de beurt
Het beloofd veel goeds
Gezegend in stad en land
Gezegend de vrucht van je schoot, grond
En veestapel
Genoeg te eten
Groente, vlees, brood, granen
Genoeg te drinken
Water, melk, honing en wijn
En de vijanden zullen door de Eeuwige zelf
Verstrooid worden in zeven richtingen
Je ontkomt er niet aan
Om wrang tegen die woorden aan te kijken
Je wilt het niet vragen
Maar je gedachten gaan er wel
Maar waarom gebeurt er nu dan…
En het gemakkelijke antwoord is
Omdat er geen God bestaat
Of van de andere kant
Omdat men zich niet aan Zijn voorschriften houdt
Ik kan allebei de gemakkelijkheid ervan
Niet verdragen
Omdat er slechte leiders zijn
Omdat men zich niet aan Internationaal Recht houdt
Omdat het leven van de een zogenaamd
Meer waard is dan het andere
Omdat men geen respect voor leven heeft
Omdat

Ik word er verdrietig van
Deze zegens

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, in-een-vloek-en-een-zucht-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.