Werkmanshanden

Moshé sprak met de priesters
Uit de Levietenstam
Tot heel Jisraël:
Wees stil en luister, Jisraël
Vandaag de dag
Ben je voor de Eeuwige, je God
Tot een volk geworden!
Gehoorzaam dus de Eeuwige, je God
En volbreng Zijn geboden
En Zijn wetten
Die ik jullie vandaag opdraag
Moshé gaf het volk
Op die dag
De volgende opdracht:
Deze moeten
Als jullie over de Jordaan
Bent getrokken
Op de berg Gerieziem
Gaan staan
Tijdens het zegenen van het volk:
Shim’on, Lévie, Jehoedah
Jissachar, Joséf en Benjamin
En de volgende moeten
Op de berg ‘Ejwal staan
Bij de vervloeking:
Reoewén, Gad en Ashér
Zewoeloen, Dan en Nafthalie
Dan nemen de Levieten het woord
En zeggen met luide stem
Tot iedereen in Jisraël:
Vervloekt de man
Die een gehouwen
Of gegoten beeld maakt
Iets afschuwelijks voor de Eeuwige
Zo’n product van werkmanshanden
En dat heimelijk
Ergens neerzet
En dan antwoordt het hele volk
En men zegt: Amen

De kinderen van Jisraël
Zijn een volk geworden!
Met uitroepteken
Neem aan dat het een bijzondere dag is
Dat ze bij elkaar horen
En dat ze op het punt staan
Om het beloofde land binnen te trekken
Maar de kunstenaars
Met werkmanshanden
Die kunnen het vergeten
Hoe is het mogelijk?
Waren er in die tijd geen kunstenaars?
Jawel, ze worden letterlijk genoemd
Bij de instructies van de bouw van de ark
En voor de amandelbloesem op de menorah
De angst voor afgoden
Was blijkbaar zo groot
Dat elke afbeelding verboden werd
Of gaat het om het heimelijk ergens neerzetten?
Ben je dan wel oké als je beelden maakt
Die je thuis houdt?
Het zijn weer honderd vragen

Ik merk dat ik weer aan het verzamelen ben
Jaar geleden verhuisd
Alles wat geen nut had weggegooid
En soms ook weggegooid als het wel nut had
Maar nu sluipen de leuke kartonnen doosjes
Bijzondere fles
Mooi schaaltje
Mijn huis weer binnen
Mijn handen beginnen te kriebelen
Ik wil weer maken
Groot
Scheppen
Het tafellaken is natuurlijk nog lang niet afgehaakt
Maar ik verlang naar expressie
En zo hobbelen we verder

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, art-is-my-story


This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.