Met heel je hart

Wanneer je in het derde jaar
In het jaar van het tiende
Klaar bent met alle tienden
Van je oogst af te zonderen
En de Leviet
De vreemdeling
De wees en de weduwe
Gegeven hebt
Zodat ze tot verzadiging toe
Binnen je poorten kunnen eten
Zeg dan voor de Eeuwige, je God:
Ik heb wat gewijd was
Uit huis gedaan
En heb het ook aan de Leviet
De vreemdeling
De wees en de weduwe gegeven
Geheel overeenkomstig het gebod
Dat U mij heeft gegeven
Ik heb bij geen van Uw geboden
Een overtreding begaan
Noch iets vergeten
Ik heb er in mijn rouwtijd
Niet van gegeten
En er in staat van onreinheid
Niets van weggeruimd
Noch iets er van ten behoeve
Van een dode gegeven
Ik heb geluisterd
Naar de opdracht van de Eeuwige, mijn God
Ik heb het gedaan
Geheel in overeenstemming
Met alles wat U me geboden heeft
Ziet u daarom neer
Uit Uw heilige woning uit de hemel
En zegen Uw volk, Jisraël
En de grond die U ons gegeven heeft
Een land overvloeiend van melk en honing
Zoals U het onder ede
Aan onze voorouders beloofd heeft
Vandaag de dag gebiedt de Eeuwige, je God
Je deze wetten
En rechtsvoorschriften
Na te komen
Kom ze dan met heel je hart
En heel je ziel stipt na
Met de Eeuwige heb je heden
Een wederzijdse afspraak gemaakt
Dat Hij voor jou God zal zijn
En jullie volgens Zijn richtlijnen
Zult gaan
Dat je je zult houden
Aan Zijn wetten, geboden
En rechtsvoorschriften
En dat je aan Zijn roep
Gehoor zult geven
Ook heeft de Eeuwige vandaag
Een wederzijdse afspraak
Met jou gemaakt
Om voor Hem een volk
Als speciaal bezit te zijn
Zoals Hij het je gezegd heeft
En dat jij al Zijn geboden
Zult nakomen
Om jullie te plaatsen
Boven alle volkeren
Die Hij gemaakt heeft
Tot lof, roem en sieraad
Om een volk te zijn
Gewijd aan de Eeuwige, je God
Zoals Hij dat gezegd heeft

We hebben het eerder gezien
In de Torah
De wederzijdse afhankelijkheid
Geen God zonder volk
Dat Hem voor God houdt
Tot lof, roem en sieraad
Geen volk dat het beloofde land
Binnenkomt zonder God
Aan wiens geboden men zich
Moet houden

Mijn mooie denkende vriendin
Heeft de dappere schoenen aangetrokken
Ze publiceert opruiende berichten
Over de leugens
Die verteld worden in het land van mijn hart
Ze smaalt ze allemaal de grond in
Vandaag een foto
Uitgehongerde kinderen in Gaza
Achter een hek
Die lege potjes, bekers en flessen ophouden
Meest humaan in de hele wereld
Zet ze er onder
Dit zijn de leugens
Die men daar gewoon is elkaar te vertellen
Over het Israëlische leger
En in de reacties krijg je het gelul
Ik kan het niet anders noemen
Ja, maar Hamas geeft ze niets te eten
Houdt alles voor zichzelf
Hamas hongert onze gijzelaars uit
Ze hebben het aan Hamas te danken
Ga je daar maar mee bezighouden
Ik hou mijn hart vast
Zorg goed voor jezelf
Mooie denkende vriendin
Ik zie je pijn

Shabbat shalom

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, there-will-be-justice-story

This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.