Huis van de ontschoeide

Als twee mensen een geschil
Met elkaar hebben
En voor het gerecht komen
Waar men vonnis over hen wijst
Dan moet men degene
Die onschuldig is vrijspreken
En de schuldige veroordelen
Dan zal
Als de schuldige
Geselstraf moet hebben
De rechter hem voorover laten buigen
En hem in zijn tegenwoordigheid
Een bepaald aantal geselslagen
Laten geven
Overeenkomstig zijn misdrijf
Tot veertig slagen
Moet men hem geven
Niet meer
Anders zou je broeder
Als je hem ook maar één slag meer
Zou toedienen
Voor je ogen
Minderwaardig behandeld worden
Muilkorf een rund niet
Als het aan het dorsen is
Wanneer broers samen wonen
En een van hen sterft kinderloos
Dan mag de vrouw van de overledene
Niet buiten de familie
Met een vreemde man trouwen
Laat haar zwager gemeenschap
Met haar hebben
Haar huwen
En zo zijn zwagerplicht vervullen
Dan is het zo:
De eerstgeboren zoon
Die zij krijgt komt in de rechten
Van de overleden broer te staan
Zodat diens naam niet
Uit Jisraël wordt weggewist
Wil de man niet
Met zijn schoonzuster trouwen
Dan gaat zijn schoonzuster naar de poort
Naar de oudsten
En zegt:
Mijn zwager weigert
De naam van zijn broer
In Jisraël in stand te houden
Hij wil met mij geen
Zwagershuwelijk aangaan
De oudsten van zijn stad
Moeten hem ontbieden
En met hem spreken
Blijft hij bij zijn standpunt
En zegt hij:
Ik wil niet met haar trouwen
Dan moet zijn schoonzuster
In tegenwoordigheid van de oudsten
Op hem toetreden
Hem de schoen van zijn voet trekken
Voor hem uit spuwen
En de volgende verklaring afleggen:
Zo wordt gedaan
Met de man die het stamhuis
Van zijn broer niet wil opbouwen
En in Jisraël zal de naam van zijn huis
Vermeld worden als
Huis van de ontschoeide

Het is een grote vernedering
Als je de schoen wordt uitgetrokken
Door je schoonzus
Met wie je niet wilt trouwen
Na het overlijden van je broer

Toen een joodse jeugdvriend overleed
En zijn oudste broer en ik
Het best goed met elkaar konden vinden
Kwamen er wilde plannetjes
In het hoofd van zijn moeder
Maar ik vond het geen goed idee
En vertrok alleen
Naar het land van mijn hart
Voor dertien lange jaren
Uit Nederland weg
Waarvan twee in Amerika
Ik denk nog vaak aan de woorden
Die de moeder van de broers
Aan mijn moeder gaf
Toen ik met die mooie rooie trouwde
Onder de choepa
Hoe ze mij bedacht had
Voor een van haar jongens
Toen ze mijn geboorteadvertentie
In de kranten zag

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, this-is-my-way-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.