Laat de zon daar niet over ondergaan

Als je iets van je naaste te vorderen hebt
Ga dan niet zijn huis binnen
Om van hem een pand te nemen
Buiten moet je blijven staan
En degene op wie je een vordering hebt
Zal dan het onderpand naar buiten
Naar je toe brengen
Als het een arme man is
Mag je niet
Met zijn onderpand de nacht ingaan
Terugbrengen moet je hem dat onderpand
Als de zon ondergaat
Dan kan hij in zijn eigen kleding slapen
En hij zal je zegenen
En bij de Eeuwige, je God
Zal het je als een goede daad
Worden aangerekend
Je mag van een arme
Behoeftige arbeider
Of het je broeder is
Of een vreemdeling
Die zich in je land binnen je poorten ophoudt
Niets wederrechtelijk achterhouden
Op de dag zelf
Moet je hem zijn loon geven
Laat daar de zon niet over ondergaan
Want hij is een arme man
En hij snakt er naar
Laat hem niet bij de Eeuwige over je klagen
Zodat het je als zonde wordt aangerekend
Ouders kunnen niet voor kinderen
De doodstraf krijgen
En kinderen worden niet gedood voor ouders
Ieder wordt voor zijn eigen zonde
Ter dood gebracht
Je mag het recht van een vreemdeling
En van een wees niet verdraaien
En het kleed van een weduwe mag je niet
Als onderpand nemen
Denk eraan dat je slaaf bent geweest in Egypte
En dat de Eeuwige, je God
Je daarvandaan verlost heeft
Daarom gebied ik je dit te doen
Wanneer je de oogst op je akker afmaait
En een schoof op het veld hebt vergeten
Dan moet je niet weer teruggaan
Om die te halen
Die is voor de vreemdeling
Voor de wees en voor de weduwe
Opdat de Eeuwige, je God
Je zal zegenen
Bij ieder werk dat je ter hand neemt
Wanneer je je olijfboom afslaat
Dan moet je er achteraf niet
Nog eens over heen gaan
Dat is voor de vreemdeling
Voor de wees en voor de weduwe
Wanneer je de druiven van je wijngaard plukt
Ga dan niet wat je hebt achtergelaten
Nog eens naplukken
Dat is voor de vreemdeling
Voor de wees en voor de weduwe
Denk er aan
Dat je slaaf bent geweest
In het land Egypte
Daarom gebied ik je dit te doen

Dit zijn behoorlijk moderne sociale wetten
Die tijdens de industriële revolutie in Engeland
Bijvoorbeeld nog niet werden nageleefd
We kennen allemaal de films
Waar de huisbaas vlak voor kerst
Binnen zijn geld komt halen
Het mag niet!
Ik vind het ook mooi dat er niet pietje precies
Het veld wordt leeggehaald
Of het fruit van de bomen afgehaald
Er moet ook wat te eten zijn
Voor zij die het nodig hebben

Lekker guur buiten
Verdwaalde sneeuwvlokjes dwarrelen
Af en toe langs mijn ruiten
Te weinig om te zeggen
Het sneeuwt
De kippensoep gisteravond verdeeld
Bij drie verschillende adressen afgeleverd
En ook zelf nog wat overgehouden
Moge we gezond worden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, domestic-storyThis entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.