Geen tempelprostituee of schandknaap

Je mag een slaaf
Die bij jou redding zoekt
Voor zijn meester
Niet aan zijn meester uitleveren
Bij jou
In jouw kring
Mag hij blijven
Op een plaats
Die hij zal uitzoeken
Binnen een van je poorten
Naar eigen goeddunken
Je mag hem niet
Onheus behandelen
Er mag geen tempelprostitué zijn
Onder de dochters van Jisraël
En onder de zonen van Jisraël
Geen schandknaap
Het loon van prostitutie
Of de prijs voor paederastie
Kan je niet
Als voldoening van een gelofte
Binnen het huis
Van de Eeuwige, je God brengen
Want allebei
Zijn ze iets gruwelijks
Voor de Eeuwige, je God
Je mag je broeder geen rente
Laten betalen
Rente in geld
Of overwaarde in levensmiddelen
Rente in welke vorm ook
Die hij wil betalen
Van de vreemdeling mag je rente nemen
Maar van je broeder mag je
Geen rente nemen
Op dat de Eeuwige, je God
Je moge zegenen
In al je ondernemingen
In het land
Waarheen je komt
Om het in bezit te nemen
Wanneer je een gelofte aflegt
Voor de Eeuwige, je God
Dan mag je niet achterstallig blijven
Die te voldoen
Want de Eeuwige, je God
Zal het van je opeisen
Je zou je dan schuldig maken
Aan een zonde
Indien je je onthoudt
Van het doen van geloften
Heb je daardoor geen schuld
Op je geladen
Je moet stipt volbrengen
Wat er over je lippen komt
Wanneer je vrijwillig
Voor de Eeuwige, je God
Je gelofte hebt afgelegd
Die je met eigen mond
Hebt uitgesproken
Als je in de wijngaard
Van je naaste komt
Kun je je naar hartenlust
Aan druiven zat eten
Maar je mag ze niet ergens
In meenemen
Wanneer je komt in het korenveld
Van je naaste
Dan mag je met de hand
Aren plukken
Maar de sikkel mag je niet
In het staande koren
Van je naaste slaan

De wetten voor een nieuwe samenleving
Worden verder uit de doeken gedaan
Verbazend hoe modern ze zijn
Ook een mooi gebruik
Dat je wel druiven mag plukken
Van een ander
Zoveel als je op kunt
Maar geen manden of schalen mag meenemen
Om thuis verder te smikkelen
Van de oogst van je buren

Mijn wietvriendin
Is nog steeds herstellende
Van ernstige griep
Misschien wel covid
Al testte ze pas laat
En was die toen negatief
Ze is aan de weg eruit bezig
Maar is erg geschrokken
Haar conditie minimaal
En ze snakt naar adem
Als ze boodschapje doet
Ze heeft het gevoel
Dat ze iets kwijt is
Haar waardigheid
Ze is heel erg ziek geweest
En vond zich
Vervuild terug
Daardoor is ze
Zeer teleurgesteld in zichzelf

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, opkrabbelen-story
This entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.