Opdat het je goed zal gaan

Wanneer je ziet dat het rund
Of schaap
Van je broeder
Verdwaald is
Onttrek je dan niet
Aan de zorg ervoor
Terugbrengen moet je ze
Naar je broeder
Woont je broeder
Niet in je nabijheid
Of ken je hem niet
Neem het dan mee
Naar je eigen huis
En laat het bij je
Tot je broeder het opvordert
En geef het hem dan terug
Zo moet je ook doen
Met zijn ezel
Ook moet je zo doen
Met zijn kledingstuk
En met elk voorwerp
Dat je broeder verloren heeft
En wat jij gevonden hebt
Moet je op dezelfde manier handelen
Je mag je niet
Aan de zorg ervan onttrekken
Wanneer je ziet
Dat de ezel
Of het rund van je broeder
Neervalt op de weg
Onttrek je dan niet
Aan  de zorg ervoor
Samen met hem
Moet je het weer overeind zetten
Een kledingstuk van een man
Mag een vrouw niet dragen
En een man
Mag geen vrouwenkleren aantrekken
Want ieder die dit doet
Is een afschuw voor de Eeuwige, je God
Wanneer er onderweg
Toevallig door jou
Een vogelnest wordt aangetroffen
Op een of andere boom
Of op de grond
Met jongen
Of Eieren
En de moeder zit op de jongen
Of op de eieren
Dan mag je de moeder niet
Met de jongen wegnemen
De moeder moet je
Weg laten vliegen
Dan kun je de jongen
Voor jezelf nemen
Opdat het je goed zal gaan
En je lang zult leven
Wanneer je een nieuw huis bouwt
Dan moet je een borstwering
Aan je dak maken
Zodat je geen bloedschuld
Over je huis brengt
Als er eventueel iemand
Af zou vallen
Bezaai je wijngaard niet
Met tweeërlei soort zaad
Opdat zowel de volle opbrengst
Van het door jou uitgezaaide zaad
Als dat wat de wijngaard opbrengt
Niet zal zijn
Als het aan het heiligdom gewijde
Dus voor het gebruik verboden
Ploeg niet met rund en ezel tegelijk
Kleding die uit wol en linnen
Is samengesteld, sha’atnéz
Mag je niet aantrekken

Wie meer wil weten over shatnez
Op zich wel een toepasselijk stukje
Goede voornemens uit Bijbelse tijden
Totdat je komt bij het verbod
Mannen in vrouwenkleding
En vrouwen in mannenkleding
En je weer denkt, oh ja
Zo wil ik niet leven of denken

Helaas ben ik aan de champagne
Gisteravond
Niet toegekomen
Covid heeft me slappe handjes gegeven
Ik kreeg de fles niet open

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, we-zijn-begonnen-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.