Ontspoorde zoon

Wanneer iemand
Een ontspoorde zoon heeft
Die koppig tegen de draad in gaat
Die geen gehoor geeft
Aan de waarschuwende stem
Van vader en moeder
En die ook
Als ze hem streng bestraffen
Niet naar hen luistert
Dan pakken zijn vader en moeder
Hem beet
En brengen hem
Naar de oudsten van de stad
Naar de poort van zijn woonplaats
En zeggen tegen de oudsten
Van zijn stad:
Deze zoon van ons
Is een ontspoorde jongen
Die koppig
Tegen de draad ingaat
Hij wil niet naar ons luisteren
Hij is een slemper
En een drinker
Dan moeten alle mannen
Van zijn stad
Hem stenigen
Zodat hij sterft
Zo zul je het kwaad
Uit je midden verwijderen
En heel Jisraël zal het horen
En er angst voor hebben
Wanneer iemand iets
Misdreven heeft
Waarop de doodstraf staat
En hij wordt ter dood gebracht
En men hangt hem op
Aan een paal
Dan mag je zijn lijk niet overnacht
Aan die paal laten
Maar begraven moet je hem
Op diezelfde dag
Want een gehangene
Brengt vervloeking over de rechters
Je mag de grond
Die de Eeuwige, je God
Je als erfgoed geeft
Niet verontreinigen

Wat heftig in onze moderne ogen
Een zoon die niet wil deugen
Een slemper en drinker
Die moet ter dood gebracht worden
Ik denk dat het in die tijd
Een gevaar voor de groep kon zijn
Iemand die zo tegendraads en koppig is
Die doet zijn omgeving schade aan

Laatste dag van het jaar
Het wordt gelukkig lekker rotweer
Veel wind en regen
Misschien zelfs hagel
Als er vuurwerk wordt afgestoken
Ik zal proosten
Als het me uitkomt
Op het nieuwe jaar
Lechaiem
Op het leven

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, It’s-over-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.