Ga dan naar huis

Wanneer je tegen je vijand
Ten strijde trekt
En je ziet paarden en wagens
Manschappen
Veel meer dan je zelf hebt
Wees dan niet bang voor hen
Want de Eeuwige, je God
Die je uit het land Egypte
Heeft gehaald
Is met je
En als jullie dan
Vlak voor de strijd staat
Moet de priester naar voren treden
En het volk toespreken
Hij zegt tegen hen:
Luister Jisraël
Jullie staan vlak voor een oorlog
Tegen jullie vijanden
Wees niet weekhartig
Wees niet bang
Laat de moed niet zakken
En sta voor hen
Niet te bibberen van angst
Want het is de Eeuwige, jullie God
Die met jullie optrekt
Om voor jullie
Met jullie vijanden te strijden
Teneinde jullie
De overwinning te laten behalen
De daarvoor aangestelde ambtenaren
Spreken de manschappen aldus toe:
Wie heeft er een nieuw huis gebouwd
En heeft het nog niet ingewijd?
Die moet teruggaan
Naar zijn huis
Anders zou hij in de oorlog
Kunnen sneuvelen
En zou een ander het inwijden
En wie heeft er een wijngaard geplant
En heeft van de opbrengst
Door de wijding eraf te nemen
Nog geen genot kunnen hebben?
Die moet teruggaan naar zijn huis
Anders zou hij in de oorlog
Kunnen sneuvelen
En zou een ander ervan kunnen genieten
En wie is er die aan een vrouw
Door huwelijksbelofte verbonden is
Maar haar nog niet getrouwd heeft?
Die moet teruggaan
Naar zijn huis
Anders zou hij in de oorlog
Kunnen sneuvelen
En zou een ander haar huwen
En dan moeten
De daarvoor aangestelde ambtenaren
Verder gaan
Met de manschappen
Toe te spreken en zeggen:
Is er soms iemand die bang is
Of weekhartig?
Die moet teruggaan naar zijn huis
Anders zou hij zijn medestrijder
Het hart in de schoenen doen zinken
Zoals dat ook met hem
Het geval is
Als de daarvoor aangestelde ambtenaren
Klaar zijn de manschappen toe te spreken
Dan nemen de legeraanvoerders
Het commando
Aan het hoofd van de troepen over

Mooi gebruik
Als je nog niet aan je eerste geneugten
Bent toegekomen
Mag je naar huis
Zodat je weet
Waar het leven over gaat
Voordat je doodt
Of gedood wordt

Mijn vader en moeder
Zijn gisteren gaan kerstlunchen
Met een goede huisvriendin
Een traditie
Die ze al jaren in ere houden
Ik vraag mijn moeder hoe het was
Enig, ze hebben het heel gezellig gehad
Met elkaar
Heeft ze zich niet geërgerd?
Natuurlijk wel, zegt ze
Ik erger me aan iedereen
Altijd
En daarna liggen we samen dubbel
Want we weten dat het waar is

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, een-dag-niet-geërgerd-is-een-dag-niet-geleefd-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.