Profeet uit eigen kring

Noch iemand die met
Bezweringsformules werkt
Geesten oproept
Een waarzegger is
Of die de doden raadpleegt
Want allen die dat doen
Zijn een gruwel voor de Eeuwige
En juist om deze gruweldaden
Verdrijft de Eeuwige, je God
Ze voor jullie
Je moet in volkomen harmonie zijn
Met de Eeuwige, je God
Want al deze volken
Die je nu verdrijft
Schenken wel gehoor
Aan de voorspellers
Uit het wolkenbeloop
En aan de wichelaars
Maar jou staat de Eeuwige, je God
Zoiets niet toe
Een profeet uit je eigen kring
Uit je broeders
Zoals ik
Laat de Eeuwige, je God
Bij je opstaan
Naar hem moet je luisteren
Geheel in overeenstemming
Met wat je zelf
Van de Eeuwige, je God
Bij de Choréw gevraagd hebt
Op de dag der samenkomst
Toen je zei:
Ik wil niet verder luisteren
Naar de stem van mijn God
En dat grote vuur
Wil ik niet meer zien
Opdat ik niet zal sterven
En toen zei de Eeuwige tegen mij:
Ze hebben gelijk
Met wat ze daar zeggen
Ik zal een profeet laten opstaan
Uit de kring van hun broeders
Evenals jij bent
En Ik zal Mijn woorden
Die hij uit Mijn naam zal spreken
Van hem
Zal Ik zelf rekenschap vragen
Maar de profeet
Die de brutale opzet heeft
Iets uit Mijn naam te verkondigen
Wat Ik hem niet heb opgedragen
Te zeggen
Of die uit naam van andere goden spreekt
Die profeet moet sterven
En als je bij jezelf denkt
Hoe kunnen we het woord
Onderkennen dat de Eeuwige
Niet gesproken heeft
Dat is het geval
Als de profeet
In naam van de Eeuwige gesproken
Zou hebben
En er gebeurt niets
Van dien aard
En het komt niet uit
Dan is dat het woord
Dat de Eeuwige niet gesproken heeft
Met brutale opzet
Heeft die profeet
Het dan uitgesproken
Heb dan geen angst
Voor zijn persoon

Geen goochelaars bij de Joden
Wel een profeet
Zoals Moshé zelf
Die de woorden van de Eeuwige
Aan het volk doorgeeft
Nota bene iemand die
Niet zo goed kon praten

Het kokkerellen is begonnen
Echt jammer
Dat het buiten niet koud is
Nu kun je geen pannen
En schalen buiten zetten
Er begint lichtelijke paniek
Over me te komen
Hoe ga ik dat allemaal
In mijn koelkast krijgen?
Sommige dingen tot
Het laatste moment bewaren?
Morgenochtend me uit de naad werken?
Oi va voi
Feestdagenstress

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, how-to-fill-the-fridge-story

This entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.