Koning onder voorwaarden

En als je komt bij de priesters
De Levieten
En bij de rechter
Die in die dagen de autoriteit is
Vraag dan
En zij zullen je
De gerechtelijke uitspraak mededelen
En let er op
Het precies te doen
Zoals zij je zullen instrueren
Volgens de verklaring
Van de Thorah
Die zij je instrueren
En volgens het vonnis
Dat zij je zullen zeggen
Moet je handelen
Wijk niet naar rechts
Noch naar links af
Van de uitspraak
Die zij je mededelen
En de man
Die in boos opzet zou handelen
Door ongehoorzaam te zijn
Aan de priester
Die in functie is
Om de Eeuwige, je God
Daar te dienen
Of aan de rechter
Die man moet sterven
Zo moet je het kwade
Uit Jisraël verwijderen
Heel het volk zal dit horen
Ze zullen ontzag hebben
En niet meer opzettelijk
Het verkeerde doen
Wanneer je in het land
Zult zijn gekomen
Dat de Eeuwige, je God
Je geeft
Het in bezit zult hebben genomen
En er zult wonen
En je zegt:
Ik wil een koning
Over mij aanstellen
Evenals alle volken
Die rond me wonen
Stel dan een koning over je aan
Waarop de Eeuwige, je God
Zijn keuze bepaald zou hebben
Uit de kring van je broers
Moet je een koning over je aanstellen
Je mag geen vreemde
Die niet een van je broeders is
Over je aanstellen
Onder voorwaarde dat hij niet
Te veel paarden zal houden
Waardoor hij het volk
Teneinde veel paarden te krijgen
Naar Egypte zou terug brengen
Terwijl de Eeuwige
Jullie toch gezegd heeft:
Keer nooit weer terug
Op deze weg
Ook mag hij niet te veel
Vrouwen nemen
Zodat zijn hart zich niet
Naar het verkeerde wendt
En ook al te veel zilver
En goud
Moet hij niet
Voor zich verwerven
En als hij dan
Op zijn koninklijke troon zetelt
Moet hij voor zichzelf
Een duplicaat van deze Thorah
In een boekrol schrijven
Uit die welke bij de priesters
En Levieten berust
Dat moet hij bij zich hebben
En daaruit moet hij lezen
Zolang hij leeft
Zodat hij zal leren
Ontzeg te hebben
Voor de Eeuwige, zijn God
Door alle geboden
Van deze Thorah
En deze wetten
Stipt uit te voeren
Opdat hij niet
Hooghartig zal worden
Tegenover zijn broeders
En opdat hij niet rechts of links
Zal afwijken van de geboden
Zodat hij zijn koningschap
Vele jaren zal voortzetten
Te midden van Jisraël
Hij en zijn zonen

Ik vind dit dus verrukkelijk
Mochten de kinderen van Jisraël
Zo kleinburgerlijk zijn
Dat ze een koning wensen
Net als de buren
Dan kan dat
Mits de koning
Niet te veel van paarden
Vrouwen, goud of zilver houdt

Het zijn razend drukke dagen
Met morgen een storm op komst
En dan eigenlijk alleen nog
Vrijdag om te koken
Want zaterdagmiddag D-day
Het grootste gedeelte heb ik binnen
Moet wel in de gaten houden
Dat er genoeg
Voor mezelf is
Als ik alle schotels, salades en hapjes
Naar beneden heb gebracht
Voor de lunch
Waar ik overigens niet bij zal zijn
Te veel zieken in ons huis

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, never-an-empty-fridge-story

This entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.