Open je hand wijd

Na afloop van een zeven-jaren cyclus
Moet je een kwijtschelding
Van schulden instellen
Hier gaat het om
Bij deze kwijtschelding:
Iedere schuldeiser
Moet een door hem
Opvorderbare schuld
Die hij van zijn naaste
Te vorderen heeft
Kwijtschelden
Hij mag zijn naaste
Die ook zijn broeder is
Niet aanmanen
Want men heeft
Kwijtschelding geproclameerd
In naam van de Eeuwige
Een vreemde mag je aanmanen
Maar wat je bij je broeder
Hebt uitstaan
Dat moet je kwijtschelden
Alhoewel er geen behoeftige
Bij je zal zijn
Want de Eeuwige
Zal je rijk zegenen
In het land dat de Eeuwige, je God
Je als erfelijk bezit geeft
Geldt dit alleen
Als je gehoor zult geven
Aan de roepstem
Van de Eeuwige, je God
Door de hele omvang van dit gebod
Dat ik jullie vandaag voorschrijf
Stipt na te komen
Wanneer de Eeuwige, je God
Je zegent
Zoals Hij je beloofd heeft
Dan zul je veel volkeren
Leningen op onderpand
Kunnen verstrekken
Maar zelf niet zo behoeven te lenen
Je zult over veel volken heersen
Maar over jou
Zullen ze niet heersen
Wanneer er bij jou
Een behoeftige is
Een van je broeders
Binnen een van je poorten
In het eigen land
Dat de Eeuwige, je God
Je geeft
Onderdruk dan niet
Het medegevoel bij jezelf
En houd je hand niet
Krampachtig dicht
Voor die behoeftige broeder
Maar open wijd
Je hand voor hem
En geef hem gul te leen
Voldoende
Voor wat hem ontbreekt
Pas er voor op
Dat niet de minderwaardige gedachte
Bij je opkomt:
Het zevende jaar
Het jaar van de kwijtschelding
Is al heel dichtbij
Zodat je onwelwillend
Tegenover je armlastige broeder
Zou worden
En hem niets zou geven
Hij zou zich over jou
Bij de Eeuwige beklagen
En het zou je als zonde
Aangerekend worden
Geven moet je hem
En je moet er geen spijt van hebben
Als je hem geeft
Want ter wille daarvan
Zal de Eeuwige, je God
Je zegenen in al je werk
En in alles wat je onderneemt
Omdat de armen wel nooit
Zullen ontbreken in het land
Daarom gebied ik jullie:
Open wijd je hand voor je broeder
Voor de arme en behoeftige
Bij jou in eigen land!

Wees barmhartig voor de armen
Geef gul
Met wijd open hand
En na zeven jaar
Ben je verplicht tot kwijtschelding
Van de schulden van je broeder
Maar de vreemdeling
Mag je aanmanen
Ik word onrustig van deze woorden
Al klinken ze mooi
Het doet me aan Wilders denken
Nederland voor de Nederlanders
Of eerder nog
Aan van wie Wilders het heeft
Bibi Netanyahu
Toen hij aan de macht kwam
Met zijn verkiezingsslogan:
Tov lejehoediem
Goed voor de joden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, vroeg-in-de-ochtend-story

This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.