Alles wat je hart verlangt

Van heel de opbrengst van je zaad
Dat ontspruit uit de akker
Moet je ieder jaar
Een tiende afzonderen
Vóór de Eeuwige, je God
Op de plaats
Die Hij zal uitkiezen
Om daar Zijn naam te vestigen
Moet je het tiende van je koren
Het tiende van je most
En het tiende van je olie
En ook van de eerstelingen
Van je rund en kleinvee verteren
Zodat je zult leren
Om altijd ontzag te hebben
Voor de Eeuwige, je God
Als de afstand je te groot is
Of wanneer je
Omdat de Eeuwige, je God
Je met zegen overladen heeft
Het niet kunt vervoeren
Omdat de plaats die de Eeuwige, je God
Heeft uitgekozen
Om daar Zijn Naam te vestigen
Te ver weg voor je is
Zet het dan om in geld
Neem je geldbuidel in je hand
En ga naar de plaats
Waarop de Eeuwige zijn keus
Heeft laten vallen
Geef het geld dan uit voor alles
Waar je zin in hebt
Voor rund of kleinvee
Voor wijn of sterke drank
Alles wat je hart verlangt
Eet daar dan vóór de Eeuwige, je God
En wees blij
Jij met je huisgezin
En laat de Leviet
Die binnen je poorten verblijf houdt
Niet in de steek
Want hij heeft bij jou
Geen deel of erfgoed
Telkens op het eind van een drie-jaren cyclus
Moet je alle tienden van je opbrengst
In dat jaar afzonderen
En het binnen je poorten laten liggen
Zodat de Leviet kan komen
Want die heeft bij jou
Geen deel of erfgoed
Evenals de vreemdeling
De wees
En de weduwe
Die binnen je poorten wonen
En dan kunnen die tot verzadiging toe eten
Opdat de Eeuwige, je God
Je moge zegenen
Bij al het positieven werk
Dat je zult verrichten

Een tiende voor je eigen plezier
Dichtbij de Eeuwige
En voor de Leviet
De vreemdeling, wees en weduwe
Het is een mooi gebruik
Dat nog steeds in ere wordt gehouden
Een tiende van je geldelijk bezit
Gaat nog steeds naar de Joodse gemeenschap
Waar je lid van bent

Er gaat een buzz door ons huis
We gaan een kerstlunch
Met elkaar organiseren
Zaterdag voor de feestdagen
Je hoeft niets mee te nemen
Maar leuker is dat natuurlijk wel
Veel oudere mensen kunnen dat niet
Dus ik vrees dat ik
Dagen van te voren
Weer flink in de pannen sta te roeren
Wel veel zin in

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, iets-lekkers-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.