Hij die als dromer optreedt

Alles wat ik jullie voorschrijf
Moet je nauwgezet in praktijk brengen
Voeg er niets bij
En neem er niets af
Wanneer er een profeet
Of iemand die in zijn dromen
Visioenen heeft
Bij je optreedt
En je een teken
Of een wonder aankondigt
En dat teken of dat wonder
Dat hij je beloofd heeft
Komt uit en hij zegt:
Laten we andere
Jou onbekende goden volgen
En die dienen
Luister dan niet naar de woorden
Van die profeet
Of van hem
Die als dromer optreedt
De Eeuwige, jullie God
Stelt jullie op de proef
Om te weten te komen
Of jullie wel
Met heel jullie hart
En ziel
Van de Eeuwige, jullie God
Houden
De Eeuwige, jullie God
Moeten jullie volgen
Voor Hem moeten jullie ontzag hebben
Zijn geboden moeten jullie
Stipt nakomen
Aan Zijn roepstem
Moeten jullie gehoor geven
Hem moeten jullie dienen
En met Hem moeten jullie
Je verbonden voelen
En die profeet
Of hij die als dromer optreedt
Moet ter dood gebracht worden
Want hij heeft
Met de bedoeling jullie
Af te brengen van de weg
Die de Eeuwige, jullie God
Jullie had voorgeschreven te gaan
Afval gepreekt
Van de Eeuwige, jullie God
Die jullie uit het land Egypte
Heeft gevoerd
En die jullie verlost heeft
Uit het slavenhuis
Zo moet je het kwade
Bij je verwijderen
Wanneer je broer
De zoon van je moeder
Of je zoon
Of je dochter
Of je eigen vrouw
Of je boezemvriend
Je in het geheim wil verleiden
Door te zeggen:
Laten we andere goden gaan dienen
Die jij noch je ouders
Gekend hebben
Die behoren tot de volken
Uit je omgeving
Die vlak bij je zijn
Of zo veraf
Als het ene eind van de aarde
Tot het andere
Wees hem dan niet ter wille
Luister niet eens naar hem
Ontzie hem niet
Heb geen meelij met hem
En houd zijn schuld
Niet onder je
Maar voltrek de doodstraf
Aan hem
Je moet je als eerste
Tegen hem richten
Om hem eigenhandig te doden
Daarna slaat het hele volk
De hand aan hem

De God van de kinderen van Jisraël
Duldt geen andere goden
De jaloerse God
Zoals mijn wietvriendin dat noemt
In andere tijden
Zou zij ook moeten uitkijken
Met haar praatjes over engelen
Die tegen haar spreken

Het gaat niet zo goed met mijn ouders
Mijn moeder heeft geen corona meer
Maar werd vannacht onwel op de wc
Mijn vader heeft haar toen in bed getild
Nu is het in zijn rug geschoten
Hij kan niet meer lopen
Niet meer bewegen
En natuurlijk gebeuren deze toestanden
In het weekend
Ben erg bezorgd
Straks weer bellen
Even horen hoe het gaat
Ik heb ze op het hart gedrukt
Dat als er werkelijk iets aan de hand is
Waarvan ze denken
Dit gaat niet meer
Bel 112
Zij moeten komen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, mogen-ze-gezond-worden-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.