Opdat het je eeuwig goed zal gaan

Want als dan de plaats
Die de Eeuwige, je God
Zal uitkiezen om daar
Zijn Naam te vestigen
Te ver voor je is
Dan mag je van je
Rund en kleinvee slachten
Dat de Eeuwige je gegeven heeft
Zoals ik het je geboden heb
En dan mag je binnen je poorten
Er zoveel van eten
Als je hart begeert
Alleen onder dezelfde voorwaarden
Waaronder hert en ree
Gegeten mogen worden
Mogen jullie het nuttigen
De reine zowel als de onreine
Mogen het beiden eten
Maar beheers je
Door het bloed niet te nuttigen
Want het bloed is de zetel
Van het Leven
Nuttig dus niet ‘het Leven’
Met het vlees
Je mag het niet nuttigen
Giet het als water
Over de grond uit
Nuttig het niet
Opdat het jou
En je kinderen na jou
Goed zal gaan
Omdat je doet wat juist is
In de ogen van de Eeuwige
Maar de door jou
Voor het heiligdom bestemde gaven
Die je in je bezit zou hebben
En je gelofte-offers
Moet je meenemen
Als je komt naar de plaats
Die de Eeuwige zal uitkiezen
Bereid dan je in-vlammen-opgaande offers
Het vlees en het bloed
Op het altaar van de Eeuwige, je God
Ook het bloed van je vredeoffers
Moet op het altaar van de Eeuwige, je God
Uitgegoten worden
En dan mag je het vlees eten
Houd je eraan
En geef gehoor aan al deze geboden
Die ik je voorschrijf
Opdat het jou
En je kinderen na jou
Eeuwig goed zal gaan
Omdat je in de ogen van de Eeuwige, je God
Het goede en het juiste doet
Wanneer de Eeuwige, je God
De volken
Waarheen je komt om ze te verdrijven
Uitgeroeid zal hebben
En je hebt ze verdreven
En je woont in hun land
Pas er dan voor op
Dat ook nadat ze voor je verdelgd zijn
Door hun voorbeeld te volgen
Je in de val zou laten lokken
En dat je hun afgodendienst bestuderend
Zou zeggen:
Hoe dienen deze volken hun goden
Zo doe ik het ook!
Doe dat niet voor de Eeuwige, je God
Want alles wat afschuwelijk is
Voor de Eeuwige
Dat wat Hij haat
Doen ze voor hun goden
Ja, zelfs hun zonen en dochters
Verbranden ze in het vuur
Voor hun goden

In het jodendom is het leven
Het meest heilige
Wat er op aarde bestaat
Daarom eten joden nog steeds
Geen gerechten met bloed
Ook aan het einde van deze parasha
Wordt nog eens herhaald
Dat het jodendom geen mensenoffers kent
Dat het een gruwel voor de Eeuwige is
Hij haat het

Ik vertel mijn moeder
Die gelukkig geen covid meer heeft
Maar zich nog steeds heel ziek voelt
Dat het bij mij thuis
Zoete inval is
Dat er zelfs afspraken gemaakt worden
Dan komt die langs
Dan die
Ze komen wat vragen
Ze komen wat liefs brengen
Of ze hadden zichzelf een uitje beloofd
Ik schenk liters thee
Dat krijg je ervan, zegt mijn moeder
Als je je als sociaalwerkster opstelt

Shabbat shalom

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, mother-knows-best-story


This entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.