Maaltijd houden

Dit zijn de wetten
En rechtsvoorschriften
Die jullie nauwgezet
Hebben na te komen
In het land dat de Eeuwige
De God van je voorouders
Je in bezit geeft
Zolang jullie op aarde leven
Te vernietigen hebben jullie
Alle plaatsen
Waar de volken
Die jullie moeten verdrijven
Hun goden hebben gediend
Op de hoge bergen
Op de heuvels
Of onder welke
Lommerrijke boom ook
Jullie moeten hun altaren omverhalen
Hun gewijde stenen in stukken slaan
Hun afgodisch-vereerde bomen
In het vuur verbranden
De uitbeeldingen van hun goden
Stuk hakken
En hun naam
Van die plaats laten verdwijnen
Doe zoiets niet
Voor de Eeuwige, jullie God
Maar alleen op de plaats
Die de Eeuwige, jullie God
Uit al jullie stammen uitkiest
Om daar Zijn Naam te vestigen
Zijn plaats van vestiging
Moeten jullie opzoeken
En daar moet
Ieder van jullie heengaan
Daarheen moeten jullie brengen
Jullie in-vlammen-opgaande offers
Jullie vredeoffers
Jullie tienden
De door jullie zelf op te brengen
Gewijde gaven
Jullie door gelofte bestemde offers
Jullie vrijwillige offergaven
En de eerstelingen van jullie
Rund en kleinvee
Daar moeten jullie met je huisgezinnen
Maaltijden houden
Vóór de Eeuwige, jullie God
En verheugd zijn
Over jullie met eigen handen
Bereikte resultaten
Waarmee de Eeuwige, je God
Je gezegend heeft
Doen jullie niet
Wat we allemaal hier vandaag
Gewoon zijn te doen
Iedereen wat in zijn ogen het beste is
Omdat jullie tot nog toe
Niet de rust
En het erfgoed bereikt hebben
Die de Eeuwige, je God
Je geeft
Maar als jullie de Jordaan
Overgetrokken zult zijn
En zullen wonen in het land
Dat de Eeuwige, jullie God
Jullie in erfelijk bezit geeft
En als Hij jullie
Van al de jullie omringende vijanden
Rust zal hebben gegeven
En jullie veilig zullen wonen
Dan zal het de plaats zijn
Waarop de Eeuwige, jullie God
Zijn keuze zal bepalen
Om er Zijn Naam te vestigen
Waarheen jullie alles zult brengen
Wat ik jullie gebied:
Jullie in-vlammen-opgaande offers
Jullie feestoffers
Jullie tienden
De door jullie zelf
Op te brengen gewijde gaven
En heel de keur
Van jullie gelofteoffers
Die jullie de Eeuwige beloven

Er mag in het jodendom
Dus niet zomaar geofferd worden
Er is een bestaande plaats
Een bepaalde handeling
En precies volgens de regels
Zal het er zijn
In het land dat de Eeuwige
De kinderen van Jisraël beloofd heeft

Mijn moeder heeft
Sinds maandag corona
En is het spuugzat
Niets voor haar
Echt niets voor haar
Dat ziekzijn, zegt ze
Lekker chagrijnig
Aan de telefoon
Ze heeft toch al
Bloedhekel aan december
De feestdagen
Christelijke en Joodse
De verjaardagen
Die van haar en van mij
En nu óók dit nog
Mijn vader is gelukkig
Nog niet ziek
Moge we gezond en wel
Ergens volgende week
Mijn verjaardag vieren
Al ben ik dan nog niet jarig
Dat komt haar beter uit
En anders doen we het wel ergens
Januari of februari

Word me gezond

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, such-is-life-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.