Zegen en vloek

Zie!
Vandaag leg ik jullie
Zegen en vloek voor:
De zegen
Als jullie luisteren naar de geboden
Van de Eeuwige, jullie God
Die ik jullie vandaag voorschrijf
De vloek
Als jullie niet willen luisteren
Naar de geboden
Van de Eeuwige, jullie God
Als jullie afdwalen van de weg
Die ik jullie vandaag voorschrijf
Door achter andere goden aan te lopen
Waarvan jullie niets weten
Als dan de Eeuwige, jullie God
Jullie naar het land brengt
Waar jullie binnentrekken
Om het in bezit te gaan nemen
Plaats dan hen die de zegen uitspreken
Naar de berg Geriziem toe
En hen die de vloek verkondigen
Naar de berg ‘Ewal
Die zijn immers
Aan de andere kant van de Jordaan
Achter de Westerstraatweg
In het land van de Kana’anieten
Die in de ‘Arawah vlakte wonen
Tegenover Gilgal
Bij de terebinthenbossen van Moreh
Want jullie staan op het punt
De Jordaan over te trekken
Om het land dat de Eeuwige, jullie God
Jullie geeft
Binnen te trekken
Om het in bezit te nemen
En jullie zullen het ook in bezit nemen
En er in wonen
Maar…
Let er dan op
Alle wetten
En rechtsvoorschriften
Die ik jullie vandaag voorleg
Na te komen

Nou, daar staan de kinderen van Jisraël
Al zoveel dagen lang
Op het punt het land binnen te treden
Maar Moshé is nog niet klaar
Met zijn lezingen

Aan de borreltafel zegt ze
Dat ze al twee keer voor mijn deur stond
Bakje van de soep terugbrengen
Waar was je?
Tsja, waar ben ik?
Som ben ik niet thuis, zeg ik
Soms slaap ik
Soms ben ik bezig
En soms
Soms heb ik gewoon geen zin

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, het-is-hier-geen-camping-story

This entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.