Op de deurposten van je huis

Wanneer jullie inderdaad
Gehoor willen geven
Aan Mijn geboden
Die Ik jullie vandaag geef
Door te houden van de Eeuwige, jullie God
En door Hem te dienen
Met heel jullie hart
En heel jullie ziel
Dan zal Ik op tijd
Regen voor jullie land geven
Vroege regen
En late regen
En dan zul je je graan
Je most
En je olie
Kunnen binnenhalen
Ook voor je vee
Zal Ik gras op je velden geven
Zodat je kunt eten
En je kunt verzadigen
Pas op
Dat jullie hart zich niet
Voor het verkeerde openstelt
Zodat jullie afdwalen
Andere goden dienen
En je daarvoor neerwerpen
Dan zou de woede van de Eeuwige
Tegen jullie oplaaien
Hij zou de hemel afsluiten
Zodat er geen regen zou zijn
En de aarde z’n opbrengst
Niet zou geven
Jullie zouden spoedig verdwijnen
Weg van het goede land
Dat de Eeuwige jullie geeft
Nemen jullie Mijn woorden op
In jullie hart
En in jullie ziel
Bindt ze als een teken
Op jullie hand
En laat ze als herinneringsband
Tussen jullie ogen zijn
Leer ze je kinderen
Door er over te spreken
Als je thuis zit
En als je onderweg bent
Als je gaat slapen
En als je opstaat
En schrijf ze op de deurposten
Van je huis
En aan je poorten
Opdat jullie en jullie kinderen
Op de grond
Waarvan de Eeuwige onder ede
Aan jullie voorouders heeft beloofd
Die aan hen te geven
Zó lang zullen leven
Als de hemel boven de aarde staat
Want als jullie je stipt zullen houden
Aan de hele omvang van dit gebod
Dat ik jullie geef om het na te komen
Door van de Eeuwige, jullie God
Te houden
Door helemaal
De door Hem aangegeven wegen te gaan
En door met Hem verbonden te blijven
Dan zal de Eeuwige
Voor jullie uit
Al die volken verjagen
En zullen jullie volken verdrijven
Groter en machtiger
Dan jullie zelf zijn
Iedere plek
Die jullie voetzool betreed
Zal jullie toebehoren
Vanaf de woestijn
Tot aan de Libanon
Vanaf de Rivier
De rivier Perath
Tot aan de westelijke zee
Zal jullie gebied zich uitbreiden
Niemand zal voor jullie
Stand kunnen houden
De schrik en vrees
Voor jullie zal de Eeuwige, jullie God
Brengen over heel het land
Dat jullie zullen betreden
Zoals Hij jullie beloofd heeft

Lastig gedeelte in de Torah
Waarin niet helemaal duidelijk wie spreekt
Soms is het de Eeuwige zelf
En soms is het Moshé
Die het weer overneemt

Ze heet Romeo
Omdat haar moeder vroeger
Dol was op Italiaans ijs
En dat haalde bij Romeo
Vandaar
Ze draagt een schipperspet
En is dol op scheepvaart
Haar huis versierd met touw
En knopen
Ze laat me haar buit zien
Van het kienen
En ik complimenteer haar
Met haar gezellige huis
Ze heeft een flinke slag geslagen
Bij de bingo
En ze is er als een kind zo blij mee
Nu wil ze mijn huis zien
Samen schuifelen we door de hal
Zij met haar rollator
Ik babbelend er naast
Wat is dat, wijst ze op mijn deurpost
Een mezoeza, zeg ik
Wat?
Iets joods
Joodse mensen brengen een kus
Van hun lippen naar de woorden
Die in het kokertje zitten
Ik doe het voor
En voor ik het weet
Heeft ze ook mijn mezoeza gekust
Ze is dan niet joods
Maar voor de zekerheid

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, lands-eer-lands-wijs-story

This entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.