Ogen van de Eeuwige

Houd dus van de Eeuwige, je God
En houd je stipt aan hetgeen
Hij heeft opgedragen
Aan Zijn wetten
Zijn rechtsvoorschriften
En Zijn geboden
Voor alle tijden
Beseffen jullie het vandaag
Want ik spreek niet tegen jullie kinderen
Die het niet weten
En die niet de straffe leiding
Van de Eeuwige, jullie God
Hebben gezien
Noch Zijn grootheid
Zijn sterke hand
Of Zijn uitgestrekte arm
Noch Zijn wondertekens
En de handelingen die Hij
Midden in Egypte verricht heeft
Tegen Far’o
De koning van Egypte
En tegen heel zijn land
Noch wat Hij het leger van Egypte
Heeft aangedaan
Zijn paarden en zijn wagens
Noch dat Hij het water
Van de Rietzee over hen uitstortte
Toen ze jullie achterna zaten
En dat de Eeuwige, je God
Ze een vernietigende slag toebracht
Tot de dag van heden merkbaar
Noch wat Hij voor jullie
In de woestijn heeft gedaan
Totdat jullie
Op deze plek zijn aangekomen
Noch wat Hij Dathan en Awieram
De zoons van Èlieaw
Zoon van Reoewén heeft aangedaan
Toen de aarde z’n muil open sperde
En hen verslond
Met hun gezinnen
Hun tenten
En met alle levende wezens
Achter hun aan
Te midden van heel Jisraël
Maar het zijn jullie eigen ogen
Die gezien hebben
Al het grootse werk van de Eeuwige
Dat Hij verricht heeft
Houden jullie je dus stipt
Aan de hele omvang van het gebod
Dat ik jullie vandaag opleg
Opdat jullie sterk zullen zijn
In het land zullen komen
En het in bezit kunnen nemen
Het land waarheen jullie nu oversteken
Met het doel het in bezit te nemen
En opdat jullie lange tijd
Zullen kunnen doorbrengen
In het land waarvan de Eeuwige, jullie God
Jullie voorouders onder ede
Beloofd heeft
Het hun
En hun nakomelingen te geven
Een land overvloeiend van melk en honing
Want het land waarheen je komt
Om het in bezit te nemen
Is niet zoals het land Egypte
Waaruit jullie vertrokken zijn
Waar als je je zaad had uitgezaaid
Je het kunstmatig water moest geven
Zo als bij een groentetuin
Maar het land dat jullie daar
Aan de overkant
In bezit gaat nemen
Is een land van bergen en dalen
Dat zijn watertoevoer krijgt
Door de regen uit de hemel
Een land waarvoor de Eeuwige, je God
Zorg draagt
Steeds zijn de ogen van de Eeuwige
Erop gericht
Van het begin van het jaar
Tot aan het einde ervan

Een land overvloeiend van melk en honing
Dat niet als een moestuin
Kunstmatig gevoed hoeft te worden
Een land waar het water uit de hemel komt
Waar de ogen van de Eeuwige, HaShem
Op gericht zullen zijn
Moge Hij Zijn barmhartigheid
Snel tonen

Beneden in de hal
Waar op zondag
Niets georganiseerd wordt
Ben ik aan het werk
Aan mijn tafelkleed
Ik heb een pot thee
En bekertjes mee
Voor wie langs komt
Het druppelt gestaag binnen
Als eerste mijn verlamde vriendin
Net terug uit Gambia
Over de liefde nog niets gehoord
Op schoot heeft ze haar kleinkind
Ze zijn vanochtend vroeg al
In de kou en gladheid
Met haar rolstoel
Naar buiten gesjeesd
Nu komen ze binnen ontdooien
Met de vrouw die twee kinderen
In het land van mijn hart heeft
Nemen we de oorlog door
Even later gevolgd door een vrouw
Die veel verdriet heeft
Van de situatie in het Midden-Oosten
Voor generaties getraumatiseerd, zegt ze
We weten het
Prachtige gesprekken
Maar dat tafelkleed schiet niet erg op

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, zo-veel-te-doen-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.