In hetzelfde schrift

Toen zei de Eeuwige
Tegen mij:
Hak twee stenen platen uit
Net zoals de eerste waren
En kom dan naar Mij
De berg op
Als je een houten ark
Hebt gemaakt
Dan zal Ik op de platen
De geboden schrijven
Die op de eerste platen stonden
Die jij stuk gegooid hebt
En die moet je dan
In de ark leggen
Ik maakte een ark
Van shittiem-hout
En hakte twee stenen platen uit
Net als de eerste
En ging met de twee platen
In mijn handen
De berg op
In hetzelfde schrift
Als bij de eerste
Schreef Hij op de platen
De tien uitspraken
Die de Eeuwige
Op de berg
Midden uit het vuur
Op de dag van samenkomst
Jullie had meegedeeld
En de Eeuwige gaf ze mij
Ik keerde me om
En ging van de berg
Naar beneden
Legde de platen
In de ark
Die ik gemaakt had
En die bleven daar
Zoals de Eeuwige
Het mij had bevolen
De kinderen van Jisraël
Trokken van Beéroth
Bné-Ja’akon
Naar Mosérah
Daar stierf Aharon
En daar werd hij begraven
Zijn zoon El’azar
Ging als priester in zijn plaats
Dienst doen
Vandaar trokken ze naar Goedgod
En van Goedgod naar Jotwah
Een landschap met waterstromen
In die tijd zonderde de Eeuwige
De stam Levie af
Om de ark van het verbond
Met de Eeuwige te dragen
Om staande voor de Eeuwige
De dienst voor Hem te verrichten
En uit Zijn naam
De zegen uit te spreken
Tot vandaag de dag
Daarom heeft Levie
Samen met zijn broeders
Geen deel of erfgoed gekregen
De Eeuwige
Is het voor hem bestemde erfgoed
Zoals de Eeuwige, je God
Hem dat heeft toegezegd
En ik
Toen ik net als de eerste periode
Veertig dagen
En veertig nachten
Op de berg stand hield
Verhoorde de Eeuwige
Mij ook dit keer
De Eeuwige wilde jullie
Niet meer in het verderf storten
Toen zei de Eeuwige tegen mij:
Vooruit, ga vóór het volk uit
Om het verder te laten trekken
Zodat ze het land
In bezit zullen gaan nemen
Waarvan Ik hun voorouders
Onder ede beloofd heb
Het hun te geven

Tussen de regels door
Voel je hoe intiem de band
Tussen Moshé en de Eeuwige
Zelfs zijn driftbui wordt hem vergeven
Alsof de Eeuwige
Niets beters te doen heeft
Schrijft Zijn vinger
Nogmaals de tien geboden
Van het verbond

In het land van mijn hart
Heeft oorlog haar lelijke tanden
Opnieuw in onze levens gezet
Verscheurd worden we
We
De mensen in Gaza
De mensen in het land van mijn hart
De mensen
Vandaag wordt er opgeroepen
Over heel de wereld
De kaarsen 18 minuten eerder
18 is getal van leven
Dan de zon ondergaat
Aan te steken
Een klein lichtje
Om de duisternis te verdrijven
In Haarlem is dat om 16:04

Shabbat shalom

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, Schijn-een-lichie-op-mij-story



This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.