Door Uw grootheid

Ook op Aharon was de Eeuwige
Buitengewoon kwaad
Zodat Hij hem wilde verdelgen
Daarom bad ik toen ook voor Aharon
Het tegen jullie getuigend corpus delicti
Dat wat jullie gemaakt hadden
Het kalf
Nam ik beet
Verbrandde het in het vuur
Sloeg het aan gruzelementen
Zó goed, alsof het gemalen was
Totdat het zo fijn als stof was
En het stof ervan wierp ik
In de beek die van de berg stroomt
Ook bij Thaw’érah
Bij Massah
En bij Kiwroth Hathaävah
Hebben jullie de woede
Van de Eeuwige opgewekt
En toen de Eeuwige jullie
Van Kadesh-Barné’a uitzond
Met de opdracht:
Trekken jullie op
Om het land in bezit te kunnen nemen
Dat Ik jullie geven heb
Kwamen jullie in opstand
Tegen het bevel
Van de Eeuwige, jullie God
Geloofden niet in Hem
En luisterden niet naar Hem
Jullie hebben je altijd als rebellen
Tegenover de Eeuwige gedragen
Van de dag af dat ik jullie ken
Ik wierp me in aanbidding neer
Voor de Eeuwige
Gedurende die veertig dagen
En veertig nachten
Die ik zo doorbracht
Omdat de Eeuwige gezegd had
Dat Hij jullie wilde vernietigen
En bad tot de Eeuwige
Ik zei:
Mijn Heer, Eeuwige God
Stort toch niet Uw volk in het verderf
Uw eigen bezit
Dat U door Uw grootheid
Verlost heeft
Dat U met sterke machtsmiddelen
Uit Egypte heeft gevoerd
Denk aan Uw dienaren
Aan Awraham
Aan Jitschak
En aan Ja’akov
En let niet op de hardnekkigheid
Van dit volk
Noch hun slechte
En zondige aard
Laten ze in het land
Waar vandaan U ons uitgevoerd heeft
Toch niet zeggen:
Omdat de Eeuwige
Niet bij machte was
Ze naar het land te brengen
Dat Hij hen beloofd had
En omdat Hij ze haatte
Heeft Hij ze weggevoerd
Om ze in de woestijn
Te laten sterven
Ze zijn toch Uw volk
Uw eigen bezit
Dat U met Uw grote kracht
En met Uw uitgestrekte arm
Heeft weggevoerd

Moshé wrijft het de kinderen van Jisraël
Nog eens goed in
Maar hij geeft ze ook inkijkje
Hoe hij voor ze onderhandeld heeft
En op het gemoed van de Eeuwige gespeeld
Die blijkbaar gevoelig is
Over wat men van Hem zegt
Over het volk dat Hij zo nodig
Uit Egypte moest leiden

Ik ben sikkeneurig deze ochtend
Al weken slaap ik heel slecht
Met de vrijlating van de gijzelaars
Telkens veel later dan de bedoeling
Is dat niet beter geworden
Het zijn geen prettige beelden
De pr-spelletjes die gespeeld worden
De kwetsbaarheid van de mensen
Die op dat moment nog
Onder de macht van Hamas vallen
Zwaar bewapend
Omringd door hysterische mensen
Die God is de grootste scanderen
Ik ken die woorden
Weet wat ze betekenen
In alle betekenissen
Uiteraard een oproep tot gebed
Maar het is meer
Toen ik nog voor televisie werkte
Kocht ik in Irak
Een kitscherige wekker
In de vorm van de Rotskoepel moskee
In Jeruzalem op de Tempelberg
Als je de wekker zette
Dan wekt hij je met keihard
Allahu akbar
Een vriend die toen in het leger zat
Nam het een keer voor een geintje mee
Naar zijn basis
En wekte daar zijn maten mee
Iedereen was direct
In hoogste staat van paraatheid
Het zijn geen grapjes
Want dat is wat je hoort
Vóór de aanval gepleegd wordt
Iedere Israëliër weet dat
Het snijdt door mijn ziel
Dat ze dat horen
Door de bloeddorstige menigte gescandeerd
Als eindelijk de deuren van
De Rode Kruis bus sluiten
Pas als ze in Israël zijn
Overhandigd aan het Israëlische leger
Meteen naar ziekenhuizen gebracht
Heeft mijn hart weer rust
Het is killing
Deze psychologische oorlogsvoering

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, adonai-echad-God-is-één-story
This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.