Met Gods vinger beschreven

Luister, Jisraël!
Je trekt dezer dagen de Jordaan over
Om grotere en machtiger volken
Dan je zelf bent te gaan veroveren
Grote steden hemelhoog versterkt
Een groot volk
Van hoog postuur
Afstammelingen van ‘Anak
Waarvan je weet
En waarvan je hebt horen zeggen:
Wie is bestand
Tegen de afstammelingen van ‘Anak?
Besef dan vandaag
Dat de Eeuwige, je God het is
Die als een verterend vuur
Voor je uittrekt
Hij zal ze verdelgen
En Hij zal ze voor jou onderwerpen
Zodat je ze spoedig kunt verdrijven
En ze kunt vernietigen
Zoals de Eeuwige je beloofd heeft
Als de Eeuwige, je God
Ze voor je uit opjaagt
Zeg dan niet bij jezelf:
Omdat ik zo braaf ben
Heeft de Eeuwige mij
Er naar toe gebracht
Om dit land te veroveren
Nee, omdat die volken zo slecht zijn
Verdrijft de Eeuwige, je God
Ze voor je
Niet om jouw braafheid
En je oprechte gezindheid
Ga je hun land veroveren
Maar om de slechtheid van deze volken
Verdrijft de Eeuwige, je God
Ze voor je
En ook om gestand te doen
Dat wat Hij onder ede
Aan je voorouders
Aan Awraham
Aan Jitschak
En aan Ja’akov beloofd heeft
Je weet het wel
Dat niet omdat je zo braaf bent
De Eeuwige, je God
Je dat mooie land in bezit geeft
Want je bent een hardnekkig volk
Denk eraan
Vergeet het niet
Hoe je in de woestijn de Eeuwige
Geërgerd hebt
Vanaf de dag
Dat je uit het land Egypte bent gegaan
Totdat jullie op deze plek
Zijn gekomen
Zijn jullie steeds opstandig geweest
Tegen de Eeuwige
En in het bijzonder bij de Choréw
Hebben jullie de Eeuwige
Zó geërgerd
Dat hij woedend op jullie werd
En jullie wilde vernietigen
Toen ik de berg opgegaan was
Om de stenen platen in ontvangst te nemen
De platen met het verbond
Dat de Eeuwige met jullie had gesloten
En ik veertig dagen
En veertig nachten
Op de berg bleef
Brood at ik niet
En water dronk ik niet
Gaf de Eeuwige mij die twee stenen platen
Beschreven met Gods vinger
En daarop stonden alle woorden
Zoals de Eeuwige die op de berg
Midden uit het vuur
Tot jullie gesproken had
Op de dag van samenkomst

De kinderen van Jisraël
Krijgen dat prachtige beloofde land
Dus óndanks zichzelf
Want het wordt ze nog eens
Goed ingewreven
Dat het niet hun eigen verdienste is

Het bestand
In het land van mijn hart
Is met twee dagen verlengd
Morgenavond loopt het af
De avonden zijn de hel
Als er wordt uitgesteld
Of als niet alle gijzelaars die beloofd
Aanwezig zijn
Of als wel een dochter
Maar niet de moeder
Terug kan keren
Vlak voor de overdracht
Van elkaar gescheiden
Of zoals de tot Nederlander genaturaliseerde
Ofir Engel
Niet bij de rest van zijn familieleden
Aan het Rode Kruis wordt overgedragen
Mogen alle gijzelaars
Thuiskomen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, buckets-full-of-tears-story

This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.