Wijnstokken, vijgen en granaatappels

Heel het gebod
Dat ik jullie heden opdraag
Moeten jullie nauwgezet nakomen
Opdat jullie zullen leven
Talrijk zullen worden
En het land zullen binnentrekken
En veroveren
Dat de Eeuwige jullie voorouders
Onder ede heeft beloofd
Denk dan aan heel de weg
Die de Eeuwige, je God
Je deze afgelopen veertig jaar
In de woestijn heeft laten gaan
Om door je door ontberingen
Op de proef te stellen
Te weten te komen
Of het wel je hartenwens is
Je aan Zijn geboden te houden of niet
Hij legde je ontberingen op
Door je te laten hongerlijden
En gaf je het Manna te eten
Dat jij niet kende
En dat ook je voorouders niet gekend hebben
Om je duidelijk te maken
Dat de mens niet alleen maar
Door brood in leven kan blijven
Maar dat door alles
Wat op bevel van de Eeuwige ontstaat
De mens kan blijven leven
Je kleren die je aan had
Zijn niet als flarden van je afgevallen
En je voeten zijn niet opgezet
Al die veertig jaar
Weet en besef het dan
Dat op dezelfde manier
Als een vader zijn zoon
Met strengheid opvoedt
De Eeuwige, je God
Jullie opvoedt
Houd je dus stipt aan de geboden
Van de Eeuwige, je God
Om op de door Hem
Aangewezen wegen te gaan
En ontzag voor Hem te hebben
Want de Eeuwige, je God
Brengt je naar een goed land
Een land van stromend water
Bronnen en ondergrondse wateraders
Die in berg en dal ontspringen
Een land van tarwe en gerst
Wijnstokken, vijgen en granaatappels
Een land van oliehoudende olijven
En van honing
Een land waarin je niet zuinig hoeft te zijn
Met brood eten
Aan niets zal het je er ontbreken
Een land waarvan de stenen
IJzer bevatten
En waar je uit de bergen kopererts
Kunt houwen
En als je dan genoeg gegeten hebt
Dank dan de Eeuwige, je God
Voor het goede land
Dat Hij je gegeven heeft

Mijn art teacher zei het vaak:
Flour is for bread
Bread is for the body
But a flower
That’s for the soul

Het zijn zenuwslopende dagen
Vier dagen staakt het vuren
En de uitruil van gijzelaars
Tegen gevangenen
Gisteravond toen de gijzelaars
Niet werden vrijgelaten
Een hel voor iedereen die wacht
Honderdduizend man op de been
In Tel Aviv
Pas uren later
Kwamen ze thuis
Angstig de beelden
Met zwaar bewapende Hamas
Die tegen ze zegt
Dat ze moeten zwaaien
Je houdt je hart vast

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, bring-them-home-story

This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.