Verbond van liefde

Wanneer de Eeuwige, je God
Je gebracht zal hebben
Naar het land
Waar je heen gaat
Om het in bezit te nemen
Dan zal Hij vele volken
Er voor je uit drijven
De Chittiet
De Girgashiet
De Emoriet
De Kana’aniet
De Perizziet
De Chivviet
En de Jewoesiet
Zeven volken
Talrijker en machtiger dan jij
En als de Eeuwige, je God
Ze aan jullie overlevert
En je ze hebt neergeslagen
Dan moet je ze als bangoed uitschakelen
Je mag met hen geen verbond sluiten
Of ze gratie verlenen
Je mag geen familierelaties
Met hen aanknopen
Je dochter mag je niet
Aan zijn zoon geven
En zijn dochter niet
Voor jouw zoon nemen
Want men zou je zoon
Op de verkeerde weg brengen
Door Mij niet meer te volgen
En samen zouden ze
Andere goden dienen
Dan zou de woede van de Eeuwige
Tegen ieder van jullie oplaaien
En Hij zou je spoedig verdelgen
Nee, maar zo moet je met ze doen:
Hun altaren moet je omver halen
Hun gewijde stenen
Moet je verbrijzelen
Hun gewijde bossen omhakken
En hun afgodsbeelden
In het vuur verbranden
Want een volk gewijd
Aan de Eeuwige, je God, ben je
Op jou heeft de Eeuwige, je God
Zijn keuze laten vallen
Om uit alle volken
Die op de aardbodem bestaan
Voor Hem het meest dierbare volk te zijn
Niet omdat jullie talrijker zijn dan alle volken
Heeft de Eeuwige Zijn zinnen op jullie gezet
En op jullie Zijn keuze laten vallen
Want jullie zijn het kleinste
Van alle volken
Maar omdat de Eeuwige
Jullie lief heeft
En omdat Hij zich stipt hield
Aan de eed
Die Hij jullie voorouders
Heeft gezworen
Heeft de Eeuwige jullie
Met sterke hand weggevoerd
En je uit het slavenhuis verlost
Uit de macht van Far’o
De koning van Egypte
Erken dan dat de Eeuwige, je God
De God is
Betrouwbare God
Die tot in het duizendste geslacht
Zich houdt
Aan het verbond van liefde
Voor hen die van Hem houden
En die Zijn geboden stipt nakomen
Maar die aan ieder persoonlijk
Van hen die Hem haten
Het vergeldt
Door die te verdelgen
Hij stelt het niet uit
Bij degene die Hem haat
Hem persoonlijk
Vergeldt Hij het
Let er dus nauwgezet op
Om de geboden
De wetten
En de rechtsvoorschriften
Die ik je heden gebied
Ten uitvoer te brengen
Als jullie gehoor zullen geven
Aan deze voorschriften
En ze stipt ten uitvoer zullen brengen
Zal het resultaat zijn
Dat de Eeuwige, je God
Tegenover jullie zich stipt zal houden
Aan het verbond van liefde
Waartoe Hij zich onder ede
Tegenover je voorouders verplicht heeft

Het verbond van liefde
Waarvoor zeven volkeren
Worden uitgemoord
Hoe is het mogelijk
Dat de Eeuwige, de God
Zulke besluiten neemt
Waarom kon Hij
Zijn schepping
Niet in één keer
Goed doen?!

Vanmiddag worden er gijzelaars geruild
In het land van mijn hart
Ik hou mijn hart vast
Het staakt het vuren
Is nu enkele uren van kracht
Maar in Eilat loeien de luchtalarmen weer
Wat later vals alarm blijkt te zijn
Je kunt in de berichten zien
Hoe gespannen de situatie is
We gaan straks huilen, appte ik
Vanochtend aan een bewoonster
Wier twee kinderen in Israël wonen
Als de gijzelaars vrijkomen
De eerste dertien
Dan zullen de tranen rijkelijk vloeien

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, oseh-shalom-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.