Bij Zijn naam

Voor de Eeuwige, je God
Moet je ontzag hebben
Hem moet je dienen
En bij Zijn naam
Moet je de eed afleggen
Loop niet achter andere goden aan
Dat soort goden van de volken
Die in jullie omgeving zijn
Anders zou
Omdat bij jou de Eeuwige je God
Een alles opeisende God is
De woede van de Eeuwige, je God
Tegen je oplaaien
En zou Hij je van de aardbodem wegvagen
Jullie mogen de Eeuwige, je God
Niet op de proef stellen
Zoals jullie dat in Massah gedaan hebben
Onvoorwaardelijk hebben jullie
De geboden van de Eeuwige, jullie God
Na te komen
Ook Zijn getuigenissen
En Zijn wetten
Die Hij je geboden heeft
Je moet doen wat recht en goed is
In Gods ogen
Opdat het je goed zal gaan
En je het goede land
Dat de Eeuwige je voorvaderen
Onder ede beloofd heeft
Kunt binnentrekken
En in bezit nemen
Door al je vijanden voor je uit te drijven
Zoals de Eeuwige je beloofd heeft
Als je zoon je later eens
De vraag zal stellen:
Wat betekenen die getuigenissen
Wetten en rechtsvoorschriften
Die de Eeuwige, onze God
Jullie bevolen heeft?
Dan moet je je zoon zeggen:
In Egypte waren wij slaven voor Far’o
Maar de Eeuwige voerde ons weg
Uit Egypte
Met sterke hand
De Eeuwige verrichte
Voor onze eigen ogen
Machtige en onheilbrengende wondertekens
Tegen Egypte
Tegen Far’o
En zijn hele hofhouding
Maar ons heeft Hij vandaar weggevoerd
Om ons
Met de bedoeling het ons te geven
Naar het land te brengen
Dat Hij onze voorouders
Onder ede beloofd heeft
En de Eeuwige heeft ons geboden
Al deze wetten op te volgen
Ontzag te hebben voor de Eeuwige
Onze God
Steeds voor ons eigen bestwil
Om ons in leven te houden
Zoals vandaag de dag
En het zal ons als deugd worden aangerekend
Als we nauwlettend de hele omvang
Van het gebod
Vóór de Eeuwige, onze God
Nakomen
Zoals Hij het ons geboden heeft

Paniek gisteren
Bij mij op de gang
De Turkse overbuurvrouw zegt brand
Haar zoon is aan de telefoon
De hele gang staat blauw
112 blijft rare vragen aan hem stellen
Ik neem het gesprek over
Zeg dat ze brandweer en ambulances moeten sturen
Dat hier oude mensen wonen
Dat ze zich niet goed kunnen verplaatsen
Dat we hulp nodig hebben
Brandweer en ambulance onderweg
Ik begin de deuren af te gaan
Kijken wie er thuis is
Zeggen dat er misschien brand is
Brandweer onderweg
Maak je klaar om naar buiten te kunnen gaan
Schoenen aan
De andere buurvrouw schiet in haar badjas naar buiten
Ze heeft een vorige brand meegemaakt
Rustig aan zeg ik
Maak je klaar
Ze wil weg
Ze belt haar dochter
Ze gaat er nu uit
En vliegt met haar tijgerbadjas
Op sloffen naar buiten
Heb je je sleutels?
Heeft ze
We kloppen van deur tot deur
Totdat de brandweer er is
Die ook niet weten waar de bron is
Tot een lieve oude overbuurvrouw open doet
Ze heeft die dag haar zus begraven
Ze is van slag
Ze heeft een gevulde koek laten aanbranden
In de magnetron
Ik roep de brandweermannen erbij
Die verwijderen haar magnetron
En de vuilniszak met geblakerde koek
Zij is er ontredderd van
De dochter van de andere buurvrouw
Inmiddels aangekomen
Heel de hal beneden vol
Bezorgde bewoners
Het staat er nog steeds blauw
Iedereen weer tot kalmte gemaand
Rustig aan
We zetten de deuren en ramen open
Komt goed
Met buurvrouw die dochter weer de deur heeft uitgewerkt
En die lieve schat die staat te trillen op haar benen
Die de toestanden overkwam
Drinken we kopje thee bij mij op de bank
En toen begon de ellende pas
Hoe is het mogelijk
Dat Wilders aan de macht is gekomen?

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, altijd-wat-story

This entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.