Met heel je hart

Dit is het gebod
De wetten
En de wetsvoorschriften
Die de Eeuwige, jullie God
Om ze jullie te leren
Heeft voorgeschreven
Teneinde ze ten uitvoer te brengen
In het land
Waarheen jullie oversteken
Om het in bezit te nemen
Met de bedoeling
Ontzag voor de Eeuwige, je God
Te hebben
Door je al je levensdagen
Stipt te houden
Aan al Zijn wetten en geboden
Die ik je gebied
Jij, je zoon en je kleinzoon
En opdat je levensduur
Verlengd zal worden
Hoor dus Jisraël
En houd je er stipt aan
Door ze ten uitvoer te brengen
Opdat het je goed zal gaan
En opdat je zeer talrijk
Zult worden
In een land
Overvloeiend van melk en honing
Zoals de Eeuwige
De God van je voorouders
Je beloofd heeft
Hoor Jisraël
De Eeuwige is onze God
De Eeuwige is één
Je moet van de Eeuwige, je God houden
Met heel je hart
Heel je ziel
En met alles waartoe je bij machte bent
Neem deze woorden ter harte
Die ik je heden als gebod voorschrijf
Je moet ze voor je kinderen
Telkens en telkens
Weer herhalen
En er over spreken
Als je thuis zit
En als je onderweg bent
Als je gaat slapen
En als je opstaat
Je moet ze als een teken op je hand binden
En als een herinneringsband
Tussen je ogen
En ze schrijven op de deurposten
Van je huis
En aan je poorten.
En wanneer de Eeuwige, je God
Je zal hebben gebracht
Naar het land
Dat hij je voorouders
Awraham, Jitschak en Ja’akov
Onder ede beloofd heeft
Jullie te geven
Naar grote mooie steden
Die je zelf niet gebouwd hebt
En naar huizen gevuld met allerlei goeds
Die je niet zelf gevuld hebt
Naar uitgehouwen putten
Die je niet zelf uitgehakt hebt
Naar wijngaarden en olijfbomen
Die je niet zelf geplant hebt
En als je dan zult eten
En verzadigd zult zijn
Pas er dan voor op
Dat je de Eeuwige
Die je uit het land Egypte
Uit het slavenhuis heeft weggevoerd
Niet vergeet

Hier wordt het meest belangrijke
Gebed genoemd
Voor een Jood
Shema Yisrael
Adonai Elohenu
Adonai Echad
Hoor Israël
De Eeuwige is onze God
De Eeuwige is één
Zelfs mijn omaatje
Die na de oorlog
Niets meer met het jodendom
Te maken wilde hebben
Heeft me deze woorden geleerd
Toen we samen
Naar de serie Holocaust keken
En elkaar belden
En samen huilden
De woorden werden geuit
Toen de mannen van het Warschau Getto
Zich overgaven
Een jood in nood
Hij roept zijn God niet aan
Hij roept het volk aan
Opdat ze zich verenigen
Samen één

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, shema-yisrael-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.