Opdat je dagen verlengd worden

Eer je vader en je moeder
Zoals de Eeuwige, je God
Je geboden heeft
Opdat je dagen verlengd worden
En opdat het je goed zal gaan
Op de aardbodem
Die de Eeuwige, je God, je geeft
Moord niet!
En pleeg geen echtbreuk!
En steel niet!
En treed niet als valse getuige op
Tegen je naaste!
Begeer niet de vrouw van je naaste
En zet niet je zinnen
Op het huis van je naaste
Op zijn veld
Zijn slaaf of zijn slavin
Zijn rund of zijn ezel
Of wat dan ook van je naaste is!
Deze woorden heeft de Eeuwige
Op de berg midden in het vuur
De wolk en de dichte nevel
Met luider stem
Tot heel jullie
Verzamelde gemeenschap gericht
Dat deed Hij nooit weer
Hij schreef ze op twee stenen platen
En die gaf Hij mij
Zo gebeurde het!
Toen jullie de stem
Midden uit de duisternis hoorden
Terwijl de berg in laaiend vuur stond
Kwamen jullie
Al jullie stamhoofden en oudsten
Naar mij toe
En zeiden:
De Eeuwige onze God
Heeft ons zojuist Zijn glorie
En grootheid
Laten aanschouwen
En Zijn stem hebben we gehoord
Midden uit het vuur
Deze dag hebben we ervaren
Dat God met de mens kan spreken
En dat deze toch blijft leven
Maar nu…
Waarom zouden we moeten sterven
Want dit grote vuur zal ons verteren
Als we nog langer moeten doorgaan
Met naar de stem van de Eeuwige
Onze God
Te luisteren
Dan sterven wij
Want is er enig levend wezen
Dat evenals wij de stem
Van de levende God
Midden uit het vuur heeft horen spreken
En dat in leven is gebleven?
Treed u maar naar voren
En luister naar al wat de Eeuwige, onze God
Te zeggen heeft
En brengt u ons dan woordelijk over
Al wat de Eeuwige, onze God
Tot u zal spreken
Dan zullen wij het aanhoren
En doen

Luisteren en doen
Er is hier een omdraaiing
Eerder in Numeri
Werd er gesproken van doen en luisteren
Eerst doen
Daarna luisteren wat de gevolgen zijn
Nu is het eerst luisteren naar de stem van God
En daarna Zijn wetten tot uitvoering brengen

Met mijn vader en moeder
Heb ik deze ochtend
Stevige politieke discussie
Ieder apart aan de telefoon
Hij en mijn moeder
Zijn weer terug op het honk
De partij van de middenstander
Al hebben ze er de laatste jaren
Potje van gemaakt
Maar hij vindt die dame
Haar naam kan hij niet uitspreken
Maar haar vindt hij verfrissend
Lekker pittig
Goed op justitie
De boerenstem is bij ons thuis
Verloren gegaan
Mijn moeder was minder boerin
Dan ze dacht
En zij sluit zich nu bij mijn vader aan
Mijn moeder zegt nog
Ter vergoelijking van de buurvrouw
Die er niet is
En voor wie mijn vader PVV gaat stemmen
Met haar biljet
Dat Wilders wel op de hand van Israël is
Maar ik zeg, dat begrijp ik wel
Als je ziet wat voor slechte dingen daar gebeuren
Dan weet je dat hij ook een slechte man is
En zo kibbelen we door
Tot na de verkiezingen
Dan gaan we er weer eens goed voor zitten
Aan de telefoon
Onze wonden likken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.