Tot in het duizendste geslacht

Moshé riep heel Jisraël op
En zei tegen hen:
Hoor Jisraël
De wetten en rechtsvoorschriften
Die ik heden ten aanhoren van jullie afkondig
Jullie moeten ze leren
En je er nauwkeurig aan houden
En ze ten uitvoer brengen
De Eeuwige, onze God, heeft met ons
Een verbond bij Choréw gesloten
Niet met onze ouders
Heeft God dit verbond gesloten
Maar met ons
Zodat wij hier allen vandaag in leven zijn
In direct contact
Heeft de Eeuwige met ons
Op de berg midden uit het vuur gesproken
Omdat jullie bang waren voor het vuur
En de berg niet mochten opgaan
Stond ik in die tijd tussen de Eeuwige
En jullie in
Om jullie het woord van de Eeuwige
Over te brengen
Zo luidde het:
Ik ben de Eeuwige, je God
Die je heeft weggevoerd uit het land Egypte
Uit het slavenhuis
Laten er geen andere goden zijn voor je
Naast Mij
Maak geen gesneden beeld
Noch enige gestalte
Van boven in de hemel
Noch van wat beneden op aarde is
Noch van wat in het water
Onder het aardoppervlak is
Werp je daarvoor niet neer
En dien ze niet
Want Ik, de Eeuwige, je God
Ben een alles opeisende God
Die de misdaad der ouders
Verhaalt op de kinderen
Op het derde en vierde geslacht
Voor zover zij die Mij haten
Maar Die liefde bewijst
Tot in het duizendste geslacht
Aan hen die Mij liefhebben
En zich aan Mijn voorschriften houden
Bezig de naam van de Eeuwige, je God
Niet voor niets
Want de Eeuwige laat hem niet ongestraft
Die Zijn naam zomaar bezigt
Houd je steeds strikt aan de Shabbath
Door hem wijding te geven
Zoals de Eeuwige, je God
Je dat geboden heeft
Zes dagen kun je werken
En al je werk doen
Maar de zevende dag
Is een Shabbath voor de Eeuwige, je God
Doe generlei werk
Jij, noch je zoon of dochter
Noch je slaaf of slavin
Noch je rund of je ezel
Of wat voor dier ook
Noch degene die een vreemdeling bij je is
Binnen je poorten
Opdat je slaaf en slavin
Net zoals jij
Rust kunnen hebben
Denk er aan
Dat je slaaf bent geweest
In het land Egypte
En dat de Eeuwige, je God
Je van daar heeft weggevoerd
Met sterke hand
En met uitgestrekte arm
Daarom gebiedt de Eeuwige, je God
Je de Shabbathdag te vieren

Liefde tot in het duizendste geslacht
Weet Hij het nog?
Ik mag natuurlijk Zijn wegen
Niet in twijfel trekken
Maar oi va voi
Waar is Hij mee bezig?!

Mijn mooie denkende vriendin
Klinkt lamgeslagen
Al spreken we niet
Maar appen soms
Ik vraag hoe het gaat
Niet makkelijk zeker?
Ze is
Bezorgd
Verdrietig
Geen hoop
Alles wat ze zegt
Als ik vraag of ze nog schrijft
Zegt ze slechts
Not in the mood
Ik app nog
Dat ik denk dat haar stem belangrijk is
Maar dat ziet ze al niet meer
Shavuah tov
Lieve mooie denkende vriendin
Moge het een goede week worden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, stories-of-tears

This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.