Van de Jordaan tot aan de zee

Je moet je stipt houden
Aan Zijn wetten en geboden
Die ik jullie nu opdraag
Opdat het jou
Je kinderen na jou
Goed zal gaan
En opdat je lange tijd zult leven
Op het land
Dat de Eeuwige, je God
Je voor altijd geeft
Toen zonderde Moshé
Drie steden af
In het Transjordaanse
In het oosten
Opdat iemand
Die een doodslag pleegt
Die zijn evenmens
Zonder opzet dood slaat
Hij had voordien geen
Haatgevoelens tegenover hem gehad
Daarheen zou kunnen vluchten
Vlucht hij dan naar
Eén van die steden
Dan kan hij in leven blijven
Bétser in de woestijn
In de hoogvlakte
Van de Reoewénieten
Ramoth in Gil’ad
Van de Gadieten
En Golan in Bashan
Van de Menashieten
En dit is nu de Thorah
Die Moshé
De kinderen van Jisraël
Heeft voorgelegd
Dit zijn de getuigenissen
De wetten
En de rechtsvoorschriften
Die Moshé
De kinderen van Jisraël
Mondeling heeft medegedeeld
Nadat ze uit Egypte getrokken waren
In het Transjordaanse
In de vlakten tegenover Beth Pe’or
In het land van Sichon
Koning van de Emorieten
Die te Cheshbon zetelt
Die Moshé met de kinderen van Jisraël
Verslagen heeft
Nadat ze uit Egypte waren getrokken
Ze namen zijn land
En het land van ‘Og
Koning van Bashan
De twee Emorietische koningen
In bezit
Aan de overkant van de Jordaan
In het oosten van ‘Aro’er
Dat aan de oever van de beek Arnon ligt
Tot aan de berg Siejon
Dat is Chermon
Met heel de ‘Arawah
Aan de oostelijke oever
Van de Jordaan tot aan de zee
Van de ‘Arawah
De Dode Zee
Aan de voet van de hellingen
Van de Pisgah

Hier komen ze dan vandaan
De woorden
From the river to the sea
Ik vraag me weleens af
Of iemand weet
Die dat zo gemakkelijk roept
Welke rivier
En waar het vandaan komt

Het is weer goed met mijn wietvriendin
We kwamen elkaar voortdurend
Beneden tegen
Eerst deed ze heel lelijk
Gaf de theepot niet
Aan iemand
Die mij kopje thee wilde inschenken
Maar ik haalde mijn schouders op
Ga zelf maar lekker moeilijk doen
Ik heb er geen zin in
Gisteren zat ze weer
Bij mij op de bank
Hebben we het uitgesproken
En de wereld
Piezeltje
Beter gemaakt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, vluchten-kan-niet-meer-story

This entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.