Tot in het hart van de hemel

Die dag toen je daar
Vóór de Eeuwige, je God stond
Bij de Choréw
Terwijl de Eeuwige tot mij sprak:
Verzamel het volk voor Mij
Dan zal Ik ze Mijn geboden laten horen
Die ze zelf moeten leren
Om zolang ze op aarde leven
Ontzag voor Mij te hebben
En die ze ook aan hun kinderen moeten leren
Jullie kwamen naar voren
Jullie gingen aan de voet van de berg staan
De berg was één laaiend vuur
Tot in het hart van de hemel
Duisternis, wolken en nevel!
De Eeuwige sprak tot jullie
Van midden uit het vuur
Een klank van woorden hoorden jullie
Maar een gestalte hebben jullie niet waargenomen
Alleen maar een stem
Hij deelde jullie Zijn verbondswetten mee
Die Hij jullie opdroeg om na te komen
De ‘tien geboden’
Die Hij op twee stenen platen schreef
En mij heeft de Eeuwige toen bevolen
Jullie wetten en rechtsvoorschriften te leren
Opdat jullie die zouden nakomen
In het land dat jullie aan de overkant
In bezit gaan nemen
Jullie moeten erg goed op jezelf passen
Want jullie hebben toch
Helemaal niets van een gestalte gezien
Op de dag dat de Eeuwige
Met jullie op de Choréw
Midden uit het vuur gesproken heeft
Dat jullie niet in zonde vervallend
Voor jullie zelf een beeld maken
In de gestalte van wat voor afgodsbeeld ook
Een uitbeelding van man of vrouw
Een uitbeelding van wat voor dier op aarde
Een uitbeelding van een vogel
Van welke pluimage ook
Die langs de hemel vliegt
Een uitbeelding van wat er ook
Over de aarde kruipt
Of de uitbeelding van welke vis ook
Die zich in het water bevindt
Lager dan het aardoppervlak
En dat je je oog niet naar de hemel richt
En dat je als je dan de zon, de maan, of de sterren
Of welk hemellichaam ook ziet
Die de Eeuwige, je God
Alle volkeren onder heel de hemel heeft toebedeeld
Je dan laat verleiden
En je er in aanbidding voor neerwerpt
Om ze te dienen

Hier wordt het gebod
Geen afgodsbeelden
Of afbeeldingen
Te dienen of te maken
Nog eens herhaald
Moshé is hier begonnen
Met een korte samenvatting
Van de vier boeken Mozes
Die vooraf gingen

Ik heb een nieuwe vriendin gevonden
Tenminste daar lijkt het op
Maar het ligt gevoelig
Ze spreekt me aan als ik in de hal zit
Wachtend op de vrijwilliger
Die me naar de priklokatie brengt
Op een onmogelijke plek
Ze vraagt naar mijn Joodse achtergrond
Ze heeft namelijk zelf in Israël gewoond
Twee van haar vier kinderen
Wonen er nog
Ik krijg filmpjes en nog meer toestanden
Onder de ogen, zonder leesbril, gedrukt
Maar ik ben druk
Met me druk maken om het vervoer
Dat pas komt als ik ga bellen
Want vergeten
Tijdstip niet in orde in de agenda
En ik denk dat ik een teleurstelling voor haar zal zijn
Want ik ben verscheurd door deze oorlog
En zo en zo

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, leftists-don’t-make friends-easilyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.