Een wijs en verstandig volk

Nu dan, Jisraël
Luister naar de wetten
En rechtsvoorschriften
Die ik jullie leer te volbrengen
Opdat jullie leven
Het land dat de Eeuwige, jullie God
Jullie geeft
Binnentrekken en in bezit nemen
Jullie mogen niets toevoegen
Aan hetgeen ik jullie gebied
En er niets van afnemen
Bij het nakomen van de geboden
Van de Eeuwige, jullie God
Die ik jullie vandaag voorleg
Met eigen ogen hebben jullie gezien
Wat de Eeuwige
Aan de Ba’al Pe’or gedaan heeft:
Dat de Eeuwige, je God
Iedereen die achter de Ba’al Pe’or aanliep
Uit je midden heeft vernietigd
Maar jullie die vastgehouden hebben
Aan de Eeuwige, jullie God
Jullie zijn vandaag allemaal in leven
Kijk, ik heb jullie wetten
En rechtsvoorschriften geleerd
Zoals de Eeuwige, mijn God
Me die heeft opgedragen
Om ze precies zo te volbrengen
In het land waar jullie binnentrekken
Om het in bezit te nemen
Letten jullie er dan op
En volbrengen jullie ze
Want daardoor zullen jullie
Als wijs en verstandig beschouwd worden
In de ogen van de volkeren
Die als ze al deze wetten zullen horen
Zullen zeggen:
Werkelijk dit grote volk is een wijs
En verstandig volk!
Bestaat er een ander groot volk
Bij wie God zo nabij is
Als de Eeuwige, onze God
Iedere keer als we hem aanroepen?
En bestaat er dan een ander groot volk
Dat zulke rechtvaardige wetten
En voorschriften heeft
Als deze hele leer
Die ik jullie heden voorleg?
Maar, pas op
En waak heel goed over jezelf
Dat je de dingen
Die je eigen ogen aanschouwd hebben
Niet zult vergeten
En dat ze nooit uit je gedachten zullen gaan
Zolang je leeft
En dat je ervoor zorgt
Dat je kinderen
En je kleinkinderen
Ze ook weten

Van de lippen van Moshé
Naar het oor
Van de kinderen van Jisraël
Moge zij
Een verstandig
En wijs volk zijn

Tegen mijn moeder klaag ik
Dat ik me zo benauwd
En opgesloten voel
In het huis waarin ik woon
De meeste mensen zijn ziek
Oud of gebrekkig
Als ik ’s ochtends aan mijn tafelkleed werk
Tijdens het koffie-uurtje
Hoor ik de verhalen
Altijd hetzelfde
De ruzies
Die ik al honderd keer gehoord heb
Ze gaan nooit ergens heen
Maken weinig mee
Ik luister er naar
En word betrokken bij hun bonjes
Hun plannen
Die nooit helemaal van de grond komen
En als supervrijwilliger
Word me gevraagd die op te lossen
Maar ook ik ben niet gezond
En nu benauwt het me
Hoe klein de wereld is
Morgen corona-vaccinatie halen
Joepie!
Een uitje

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, the-world-is-my-oyster

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.