Alle strijdbare mannen

Aan Machier gaf ik Gil’ad
En aan de Reoewénieten en de Gadieten
Gaf ik van Gil’ad tot de beek Arnon
Het midden van het dal
En het grensgebied tot aan de beek Jabbok
Het gebied van de zonen van ‘Ammon
Ook de ‘Arawah
En de Jordaan met het grensgebied
Vanaf Kinnereth
Tot aan de zee van de ‘Arawah
De Zoutzee
Aan de voet van de hellingen
Van de Pisgah oostwaarts
In die tijd heb ik jullie
Het volgende bevel gegeven:
Nu de Eeuwige, jullie God
Jullie dit land geeft
Om er bezit van te nemen
Moeten jullie als stoottroepen uittrekken
Voor jullie broeders
De kinderen van Jisraël
Alle strijdbare mannen
Alleen jullie vrouwen, jullie kinderen
En jullie vee
Ik weet dat jullie veel kudden hebben
Mogen blijven wonen in de steden
Die ik jullie gegeven heb
Pas als de Eeuwige jullie broeders
Rust zal hebben gegeven
Evenals jullie
En ook zij het land in bezit
Zullen hebben genomen
Dat de Eeuwige, jullie God
Hun geeft
Aan de andere kant van de Jordaan
Dan mogen jullie terugkeren
Ieder naar zijn erfgoed
Dat ik jullie heb toegewezen
En Jehoshoea’ gaf ik
Toen het volgende bevel:
Je hebt het met eigen ogen gezien
Al wat de Eeuwige, jullie God
Met die twee koningen gedaan heeft
Zo zal de Eeuwige
Met al die koninkrijken doen
Waar je daar aan de overkant heen trekt
Jullie moeten niet bang voor ze zijn
Want de Eeuwige jullie God
Hij is het die voor jullie strijdt
In die tijd smeekte ik tot de Eeuwige:
Mijn Heer, Eeuwige God
U hebt Uw dienaar eerst een begin
Van inzicht gegeven
Van Uw grootheid
En van Uw sterke hand
Inderdaad, zou er een macht in de hemel
Of op aarde zijn die zulke werken
En zulke machtige daden
Als de Uwe zou kunnen verrichten?
Laat me toch oversteken
En dat mooie land zien
Dat aan de overkant van de Jordaan ligt
Dat mooie bergland
En de Libanon
Maar om jullie
Bleef de Eeuwige boos op mij
En luisterde niet naar mij
En de Eeuwige zei tegen mij:
Genoeg, je moet hierover
Niet meer met Mij spreken!
Bestijg de top van de Pisgah
Wend je blik naar het westen
Het noorden
Het zuiden
En het oosten
Je mag het met eigen ogen aanschouwen
Maar… deze Jordaan overtrekken
Mag je niet
Geef Jehoshoea’ instructies
Sterk hem en bemoedig hem
Want hij zal aan de spits
Van dit volk oversteken
En zal ze het land
Dat jij mag zien
Als erfgoed toebedelen
We bleven toen
In het dal tegenover Beth Pe’or

Moshé, de trouwste
Meest toegewijde
Meest nederige
Van alle mannen
Mag het beloofde land wel zien
Maar er niet zijn
Verdrietig

Vandaag is een dag met een gaatje
Zoals mijn omaatje het zou noemen
Ik was veel te vroeg wakker
De buurvrouw ook
Om halfzes hingen we al aan onze sigaret
Over het balkon te kletsen
De vuilniszak met al die kledderzooi
Waar ik kippensoep van heb gemaakt
Knalde om
Alles over de vloer
Dus ook nog dweilen
En het blijft maar regenen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, chagrijnig-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.