Met liefde gadegeslagen

We hadden dus rechtsomkeert gemaakt
En waren de woestijn ingetrokken
In de richting van de Rietzee
Zoals de Eeuwige het mij had opgedragen
En trokken lange tijd langs het bergland van Se’ier
De Eeuwige zei tegen mij:
Jullie hebben nu lang genoeg
Langs dit bergland getrokken
Keren jullie je nu noordwaarts
En geef het volk het volgende bevel:
Jullie staan op het punt
Het gebied van jullie broeders
De zonen van ‘Esav die in Se’ier wonen
Door te trekken
Ze zullen bang voor jullie zijn
Maar jullie moeten wel heel erg oppassen
Dat jullie met hen geen oorlog uitlokken
Want geen voetbreed van hun land
Zal Ik jullie geven
Daar Ik het bergland Se’ier
‘Esav als erfgoed heb gegeven
Voedsel moeten jullie voor geld van ze kopen
Als jullie willen eten
En ook water moeten jullie je van hen
Voor geld verschaffen
Als jullie willen drinken
Want de Eeuwige, je God
Heeft je gezegend bij al je ondernemingen
Met liefde heeft Hij je gang
Door deze grote woestijn gadegeslagen
Al deze veertig jaren
Is de Eeuwige met je geweest
Het heeft je aan niets ontbroken
We trokken weg van onze broeders
De zonen van ‘Esav die in Se’ier wonen
Weg van de ‘Arawah route
Die van Elath en van ‘Etsjon-Gawer komt
We gingen de andere kant op
En trokken de weg op van de Moab-woestijn
Toen zei de Eeuwige tegen mij:
Wees niet vijandig tegen Moab
En lok geen oorlog met hen uit
Want Ik geef je van hun land niets in eigendom
Daar ik ‘Ar de kinderen van Lot
Als erfgoed heb gegeven
Vroeger woonden de Emieten daar
De verschrikkelijken
Een groot volk
Talrijk en hoog van postuur als de ‘Anakieten
De reuzen
Men rekende hen evenals de ‘Anakieten
Tot de reuzen
De Moabieten noemden hen Emieten
En in Se’ier woonden vroeger de Chorieten
Holbewoners
Maar de zonen van ‘Esav
Verdreven hen
En roeiden hen uit
En gingen er in hun plaats wonen
Zoals Jisraël gedaan heeft met het land
Dat het als erfgoed kreeg
Dat de Eeuwige hun gegeven heeft

Oi va voi
Die laatste woorden
Ik kan daar niet anders
Dan met moderne ogen naar kijken
En slechts in verband met de huidige oorlog
Zo zit het dus
Iedereen daar is familie van elkaar
En wat doen ze elkaar aan

Verder vandaag geen woorden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, land-van-mijn-hart-story
This entry was posted in @home, kunst, Liefde in een land van haat, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.