Als door bijen achtervolgd

Moshé vervolgt:
Ook op mij was de Eeuwige boos
Door jullie schuld
Toen Hij zei:
Ook jij zult daar niet komen
Jehoshoea’, zoon van Noen
Die je steeds bijstaat
Hij zal er komen
Sterk hem
Want hij zal het Jisraël als erfgoed
In bezit laten nemen
En jullie kleine kinderen
Waarvan jullie gezegd hebben
Dat ze oorlogsbuit zouden zijn
Jullie zonen
Die vandaag-de-dag nog niet weten
Van goed en kwaad
Die zullen daar komen
Hun zal Ik het geven
En zij zullen het in bezit nemen
Maar Jullie!
Rechtsomkeer!
Trek de woestijn in
In de richting van de Rietzee!
In antwoord hierop zeiden jullie tegen mij:
Wij hebben gezondigd
Tegen de Eeuwige
Wij willen wel optrekken
En we willen wel vechten
Helemaal zoals de Eeuwige
Onze God
Het ons geboden heeft
En ieder van jullie deed zijn wapengordel om
En jullie dachten dat het gemakkelijk was
Het bergland in te trekken
Maar de Eeuwige zei tegen mij:
Zeg hun:
Trekken jullie niet op
En beginnen jullie de strijd niet
Want Ik zal niet in jullie midden zijn
Anders worden jullie op de vlucht
Voor jullie vijanden verslagen
En al sprak ik ook met jullie
Jullie wilden niet luisteren
Jullie verzetten je tegen het bevel
Van de Eeuwige
En vol overmoed beklommen jullie de bergen
De Emorieten
Die in het bergland wonen
Trokken jullie tegemoet
En zoals de bijen dat doen
Hebben ze jullie achtervolgd in Sé’ier
En brachten jullie tot Chormah
Een verpletterende nederlaag toe
Bij terugkomst huilden jullie
Voor de Eeuwige
Maar de Eeuwige luisterde niet
Naar jullie geklaag
En Hij schonk jullie geen gehoor
En jullie moesten heel lang
In Kadésh blijven
Ongeveer zo lang als jullie
Er indertijd gewoond hebben

Moshé wrijft het de kinderen van Jisraël
Nog eens goed in
Hoe wispelturig ze waren
En dat ze het aan zichzelf te danken hebben
Zoveel jaren door de wildernis te moeten zwerven

Beneden in de ontmoetingsruimte
Rommelt het nog steeds
Oude ruzies worden weer opgehaald
Nieuwe driftbuien
En wéér dreigt iemand er mee op te houden
Ik hoor het weer aan
Weet natuurlijk alles beter
En denk:
Hou je in
Je gaat het niet overnemen
Je gaat het niet organiseren
Je gaat het niet gezellig maken
En opnieuw
Voordat ik het weet
Is het alweer te laat
Ik heb ideeën voor Sinterklaas
Waar ze zelf ook al plannen voor hadden
Ik ga helpen met kerst
Als we potluck organiseren
En als we multicultureel marktje opzetten
Doe ik natuurlijk mee
Thuis denk ik:
Je kunt je mond niet houden
Daar word je voor gestraft

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, pleister-please-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.