Zoals een man zijn zoon draagt

Moshé vervolgt:
Jullie prikkelden elkaar tot verzet
In jullie tenten
En zeiden:
Omdat de Eeuwige ons haat
Heeft Hij ons uit het land Egypte gevoerd
Om ons over te leveren
In de macht van de Emorieten
Om ons te verdelgen
Waar moeten we nu heen?
Onze broeders hebben ons ontmoedigd
Toen ze zeiden:
Een volk groter
En van veel groter postuur
Dan wij
Steden groot
En tot in de hemel versterkt
Ook hebben we er nog ‘Anakieten
Reuzen, gezien
Maar ik zei jullie:
Jullie moeten niet angstig zijn
En jullie moeten niet bang voor ze zijn!
De Eeuwige, jullie God
Die altijd vóór jullie uitgaat
Die zal voor jullie strijden
Evenals alles wat Hij voor jullie
In Egypte voor jullie eigen ogen
Gedaan heeft
Ook in de woestijn
Waar je ervaren hebt
Hoe de Eeuwige, je God
Je gedragen heeft
Zoals een man zijn zoon draagt
Heel die weg die jullie gegaan zijn
Totdat jullie op deze plaats
Zijn aangekomen
Maar hierin hebben jullie
Geen vertrouwen gesteld
In de Eeuwige, jullie God
Die jullie voorgaat op de weg
Om voor jullie
Om te zien naar een plaats
Waar jullie kunnen legeren
’s Nachts in een vuurgloed
Om jullie bij te lichten
Op de weg
Die jullie hebben te gaan
En overdag in een wolk
Toen de Eeuwige
Jullie luide klaagwoorden hoorde
Werd Hij woedend
En bevestigde Hij onder ede:
Niet één van de mannen van dit slechte geslacht
Zal het goede land zien
Dat Ik jullie voorouders
Onder ede beloofd heb te geven
Behalve Kalew
Zoon van Jefoenneh
Die zal het wel zien
En aan hem
En aan zijn zonen zal Ik het land geven
Dat hij betreden heeft
Omdat hij volledig achter de Eeuwige stond

Moshé, iemand die niet zo goed kon spreken
Houdt hier vlammende betogen
Tegen dat weerbarstige volk
Dat hij met zich door de woestijn zeulde
Ik vind dat hoopvol

In de ochtend doe ik de stemwijzer met mijn vader
Die is wat starder dan mijn moeder
In zijn overtuigingen
Die vaak recht tegenover die van mij staan
Ik probeer het natuurlijk wel
Met argumenten
Voorbeelden en uitleg
Maar hij zegt:
Even op je tanden bijten
We lachen er samen om
Ik hou vol
En hij krijgt er lol in
Uurtje later gaat de telefoon
Ik sta drijfnat
Midden in de huiskamer
Net terug van boodschappen
En hij wil het over het asielbeleid hebben
Toen had ik er minder geduld voor
Dat gaan we van de week een middagje doen
Hij heeft het opgeschreven
De plannen die hij heeft voor Nederland
En ik ga me er tegenaan bemoeien

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.