Tussen de een en de ander

Moshé vervolgt:
In antwoord hierop zeiden jullie mij:
Wat u van plan bent te doen
Is een goed voorstel
Ik nam de door jullie aangewezen stamhoofden over
Wijze goed bekend staande mannen
En stelde ze als hoofdleiders over jullie aan
Hoofdleiders over duizend, honderd, vijftig en tientallen
En ook gerechtsbeambten
Voor ieder van jullie stammen
En in die tijd gaf ik jullie rechters
Het volgende voorschrift:
Hoor beide partijen aan
En spreken jullie rechtvaardig recht
Tussen de een en de ander
Ook als die een vreemdeling voor hem is
Wees niet partijdig in de rechtspraak
Luister evengoed naar de kleine man
Als naar de voorname
Heb voor niemand angst
Want het Recht is van God
Maar de zaak die te moeilijk voor jullie is
Moeten jullie mij voorleggen
Dan zal ik die aanhoren
In die tijd heb ik jullie alles geboden
Wat jullie te doen hebben
We trokken dus op van Choréw
En gingen zoals de Eeuwige
Onze God
Het ons geboden had
Door die hele grote verschrikkelijke woestijn
Die jullie gezien hebben
In de richting van het bergland
Van de Emorieten
En kwamen tot Kadésh-Barné’a
En ik zei tegen jullie:
Jullie zijn nu gekomen
Tot aan het bergland van de Emorieten
Dat de Eeuwige, onze God, ons geeft
Zie de Eeuwige stelt je het land ter beschikking
Trek op, neem het in bezit
Zoals de Eeuwige
De God van je voorouders
Jullie beloofd heeft
Vrees niet
En laat je niet afschrikken
Toen zijn jullie met z’n allen
Naar me toegekomen
En hebben gezegd:
Laten we mannen voor ons uitsturen
Om voor ons het land te verkennen
En laten die ons berichten terugbrengen
Over de weg die we te volgen hebben
En over de steden waarheen we zullen komen
Dit plan droeg mijn goedkeuring weg
En ik koos twaalf man van jullie uit
Een voor iedere stam
Ze maakten rechtsomkeert
Beklommen het gebergte
En kwamen tot het dal Eshkol
En bespioneerden het
Ze namen wat vruchten van het land mee
En brachten die bij ons naar beneden
Ze brachten ons verslag uit
Terwijl ze zeiden:
Goed is het land
Dat de Eeuwige
Onze God
Ons geeft
Maar jullie wilden er niet heen trekken
En jullie kwamen in verzet
Tegen het bevel van de Eeuwige
Jullie God

Moshé vertelt het de kinderen van Jisraël
Nog maar eens een keer
Hoe het ook weer precies ging
Nu ze op het punt staan het beloofde land
Binnen te gaan
Na veertig lange jaren door de woestijn

Met mijn moeder
Neem ik de stemwijzer door
Soms is het met hangen en wurgen
Onze standpunten lijnrecht tegenover elkaar
Soms is het lachen gieren brullen
Ze is flink in haar nopjes
Dat haar voorkeurspartij
Die van Caroline is
Ze noemt zichzelf een echte boerin
Als er iets met boeren is
Dan heeft dat meteen haar aandacht
Dat komt door vroeger
Ik schamper, boerin?
Je woont midden in de randstad
In een luxueus appartement
En je hebt een bloedhekel aan tuinieren
En dan schateren we allebei
Beseft zij ook wel hoe koket
Haar boerenbestaan is

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, mijn-moeder-de-boerin-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.