Als sterren aan de hemel

Dit zijn de toespraken die Moshé
Gehouden heeft tot heel Jisraël
In het Transjordaanse
In de woestijn
Chateroth en Di-Zahaw
Elf dagreizen van Choréw de weg op
Van het Sé’iergebergte
Tot Kadésh-Barné’a
In het veertigste jaar
In de elfde maand
Op de eerste van de maand was het
Dat Moshé tot de kinderen van Jisraël sprak
Geheel in overeenstemming met alles
Wat de Eeuwige hem ten behoeve van hen
Geboden had
Nadat hij Sichon, de koning van de Emorieten
Die in Chesbon woonde
En ’Og, de koning van Bashan
Die in ‘Ashtharoth en in Edré’ie woonde
Verslagen had
In het Overjordaanse
In het land Moab
Begon Moshé deze Thorah
De hem gegeven leer uiteen te zetten
Hij zei:
De Eeuwige, onze God
Sprak tot ons in Choréw
Lang genoeg zijn jullie bij deze berg gebleven
Trekken jullie in tegengestelde richting op
Zodat je komt naar het bergland van de Emorieten
En naar al de buurvolken ervan
In de ‘Arawah-vlakte
In het bergland
In het laagland
In het zuiderland
En aan het strand van de zee
Het land van de Kana’anieten
En de Libanon tot aan de grote rivier, de Euphraat
Zie, Ik heb jullie het land ter beschikking gesteld
Trek er binnen
En neem het land in bezit
Waarvan de Eeuwige jullie voorouders
Awaraham, Jitschak en Ja’akov
Onder ede beloofd heeft het hun
Toekomstige nakomelingen te geven
In die tijd heb Ik jullie gezegd:
Ik kan de zorg voor jullie
Niet alleen dragen
Nu de Eeuwige jullie God
Jullie zo talrijk heeft gemaakt
Zodat jullie heden zoveel in aantal bent geworden
Als de sterren aan de hemel
Moge de Eeuwige
De God van jullie voorouders
Er voor jullie nog duizend maal zoveel
Aan toe voegen
En jullie zegenen
Zoals Hij jullie beloofd heeft
Hoe zou ik dus alleen de moeite
En last van onenigheid met jullie
Kunnen verdragen?
Wijzen jullie daarom
In jullie eigen belang
Uit elk van jullie stammen
Wijze verstandige en goed bekendstaande mannen aan
Die ik als hoofdleider over jullie zal aanstellen

We zijn begonnen aan het boek Dewariem
Deuteronomium
Niet in synagoge, daar zijn ze
Sinds simchat torah weer bij het begin begonnen
Maar ik loop flink achter
En toch blijf ik doorgaan
Het is fijn om mijn gedachten
Met de ‘wet’ bezig te houden
En me steeds opnieuw af te vragen
Hoe zit dat nou?

Ik vertel aan een vriendin
Wat ik doe
In dit vreselijke conflict
Een kruimeltje
Ik heb een vriend die
Internationaal Recht heeft gestudeerd
En ook afgestudeerd filosoof is
Ik redigeer zijn stukken
Waarmee hij de kranten bestookt
Waarin hij zegt
Dat de Palestijnen het recht hebben
Om zichzelf te verdedigen
Omdat hun onrecht is aangedaan
Ze zegt:
Hij is dus voor de Palestijnen
Nee, zeg ik
Hij is voor Internationaal Recht

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, by-law-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.