Vrouwen van hun neven

De stamhoofden van de familie
Van de afstammelingen van Gil’ad
Zoon van Machier
Zoon van Menashé
Van de families
Van de afstammelingen van Joséf
Traden naar voren
En spraken ten overstaan van Moshé
En van de vorsten
De stamhoofden
Van de kinderen van Jisraël
Ze zeiden:
De Eeuwige heeft Mijnheer bevolen
Het land als erfgoed
Bij loting aan de kinderen van Jisraël
Te geven
En bovendien is Mijnheer
Door de Eeuwige opgedragen
Om het erfgoed van onze broeder Tselofchad
Aan zijn dochters toe te wijzen
Zouden die nu de vrouw worden
Van één van de zoons
Uit de andere stammen van de kinderen van Jisraël
Dan zou hun erfgoed
In mindering komen
Op het erfgoed van onze stamvader
En toegevoegd worden
Aan het erfgoed van de stam
Waartoe ze zouden gaan behoren
Het zou dus in mindering worden gebracht
Op wat bij loting ons erfgoed was
En als dan voor de kinderen van Jisraël
Het Jowéljaar komt
Zou hun erfgoed bij het erfgoed van de stam
Waartoe ze zijn gaan behoren
Gevoegd blijven
Doordat hun erfgoed
Aan het erfgoed van de stam
Van onze stamvaders onttrokken wordt
Toen gaf Moshé op bevel van de Eeuwige
De volgende opdracht
Hij zei:
Wat de stam van de afstammelingen van Joséf zegt
Is juist
Daarom is dit het gebod
Dat de Eeuwige met betrekking
Tot de dochters van Tselofchad
Uitgevaardigd heeft:
Ze mogen de vrouw worden
Van wie in hun ogen de beste is
Met dien verstande
Dat ze uitsluitend
Binnen hun voorvaderlijke stammen
Moeten trouwen
Een erfgoed van de kinderen van Jisraël
Kan niet overgaan
Van de ene stam naar de andere
Maar de kinderen van Jisraël
Ieder voor zich
Zullen vasthouden aan het erfgoed
Van zijn voorvaderlijke stam
En ieder meisje dat als dochter
Een erfgoed van de stammen
Van de kinderen van Jisraël erft
Moet de echtgenote worden
Van iemand uit de familie
Van de stam van haar vader
Opdat de kinderen van Jisraël
Ieder voor zich
Erfgenaam blijven
Van het voorvaderlijk erfgoed
Geen erfgoed mag overgaan
Van de ene stam naar de andere
Maar de stammen
Van de kinderen van Jisraël moeten
Ieder voor zich
Vasthouden aan hun oorspronkelijk erfgoed
De dochters van Tselofchad
Deden precies zoals de Eeuwige
Het Moshé bevolen had
Machlah, Tirtsah, Choglah, Milka en No’ah
De dochters van Tselofchad
Werden de vrouwen van hun neven
Ze trouwden dus binnen de families
Van de afstammelingen van Menashé
Zoon van Joséf
En zo bleef hun erfgoed bij de stam
Waartoe de familie
Van hun vader behoorde
Dit zijn de geboden
En rechtsvoorschriften
Die de Eeuwige
Door Moshé
Opdroeg aan de kinderen van Jisraël
in de vlakten van Moab
Bij de Jordaan
Tegenover Jericho

Hiermee is een einde gekomen
Aan het boek bemidbar (in de wildernis, nummeri)
Met de dochters van Tselofchad
Die hun land mogen behouden
Maar dan wel met hun neven moeten trouwen
Ik weet niet zeker hoe ik hier over denk
Uiteraard waren ze helden
Door op te staan
En via Moshé bij de Eeuwige te pleiten
Dat zij ook land zouden krijgen
Al had hun overleden vader geen zonen
Hun namen worden
Niet voor niets drie keer genoemd in de Torah
Het heeft ook iets beperkends
Waar mijn haren van omhoog gaan
Dat zij niet vrij zijn te trouwen met wie ze willen

Voor wie meer wil weten
Over de verschillende meningen
Over dit onderwerp
Interessante artikelen hier en hier:

Vanochtend toen de ik de Torah opende
Moest ik huilen
De beelden uit het land van mijn hart
Zijn hartverscheurend
Het doet mijn ogen
Verschrikkelijk pijn
Of zoals mijn mooie denkende vriendin
Ooit tegen mij zei:
I see your pain

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, shabbat-shalom-story


This entry was posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.