Verontreinig het land niet

De raadsvergadering zal de
Van doodslag-verdachte
Uit het bereik van de bloedwreker redden
En hem laten teruggaan naar de asielstad
Waarheen hij was gevlucht
Daar moet hij blijven wonen
Tot de dood van de hogepriester
Die men met de gewijde olie heeft gezalfd
Wanneer de van doodslag-verdachte
Toch buiten het gebied
Van zijn asielstad gaat
Waarheen hij gevlucht was
En de bloedwreker vindt hem
Buiten het gebied van zijn asielstad
En de bloedwreker vermoordt
De van doodslag-verdachte
Dan is er wegens hem geen bloedschuld
Want hij had in zijn asielstad
Moeten blijven tot de dood
Van de hogepriester
Eerst na de dood van de hogepriester
Mag de van doodslag-verdachte
Naar zijn grondbezit terugkeren
Deze zullen voor jullie
Tot in jullie verste geslachten
Als rechtsvoorschriften gelden
In al jullie woonplaatsen
Men mag ieder die iemand doodslaat
Slechts op grond van getuigenverklaring
Als moordenaar terechtstellen
Maar één enkele getuige
Kan niet een getuigenverklaring afleggen
Tegen iemand
Waardoor hij zou moeten sterven
Men mag geen losgeld aannemen
Voor het leven van een moordenaar
Die schuldig is bevonden
Zodat hij moet sterven
Maar ter dood gebracht moet hij  worden
Ook mag men geen losgeld aannemen
Voor hem die gevlucht is naar zijn asielstad
Om weer te gaan wonen in zijn land
Vóór de dood van de hogepriester
Jullie mogen het land waar jullie zijn
Niet ontwijden
Want het bloed ontwijdt het land
En voor het land kan voor het bloed
Dat erop vergoten wordt
Niet anders verzoening bewerkt worden
Dan door het bloed van hem
Die het vergoten heeft
Verontreinig het land niet
Waarop jullie wonen
Waar ook Ik woon
Want Ik, de Eeuwige, woon te midden
Van de kinderen van Jisraël

Verontreinig het land niet
Waar de Eeuwige woont
Tussen de kinderen van Jisraël
Van Zijn lippen
Naar onze oren

Allebei mijn ouders
In de lappenmand
Veel pijn, ontstekingen
En bijna elke dag
Naar de dokter, de fysio
En dan weer naar het ziekenhuis
Voor foto’s
Ze zijn van slag
En ik wou dat ik iets kon doen
Meer dan opgewekt praatje
Aan de telefoon
Klachten aanhoren
Sterkte wensen
Beterschap
En shabat shalom
Zit er niet in

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, shema-jisrael-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.