Bloedwreker

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël
En zeg hun:
Wanneer jullie over de Jordaan trekken
Naar het land Kena’an
Dan moeten jullie steden uitkiezen
Die voor jullie als asielsteden zullen dienen
Waarheen degene
Die een doodslag heeft gepleegd
Door per ongeluk iemand dodelijk te treffen
Kan vluchten
Die steden zijn dan voor jullie een asiel
Tegen de wreker
Zodat degene die een doodslag
Heeft gepleegd
Niet zal sterven
Voordat hij voor de raadsvergadering
Terechtstaat
De steden die jullie ter beschikking
Moeten stellen
Zullen voor jullie een zestal
Asielsteden zijn
Drie van die steden moeten jullie
Aan deze kant van de Jordaan aanwijzen
En drie van die steden
Moeten jullie in het land Kena’an aanwijzen
Asielsteden worden dat
Voor de kinderen van Jisraël
Zowel voor de vreemdeling
Als voor degene
Die het recht heeft bij hen te wonen
Zullen deze zes steden
Als asiel dienen
Waar ieder die per ongeluk
Iemand dodelijk treft
Heen kan vluchten
Maar wanneer hij hem met een ijzeren
Voorwerp slaat
Zodat hij sterft
Dan is hij een moordenaar
De moordenaar moet ter dood gebracht worden
Heeft hij hem met een stenen vuistbijl geslagen
Waardoor men sterven kan
En hij sterft ook
Dan is hij een moordenaar
De moordenaar moet ter dood gebracht worden
Of heeft hij hem met een houten knots geslagen
Waardoor men sterven kan
En hij sterft ook
Dan is hij een moordenaar
De moordenaar moet gedood worden
Het is de bloedwreker
Die de moordenaar kan doden
Waar hij hem aantreft
Mag hij hem doden
Dus, wanneer deze hem uit haat
Doodgeslagen heeft
Of met voorbedachten rade
Iets op hem gegooid heeft
Zodat hij sterft
Of hem uit vijandschap zo
Met de blote hand geslagen heeft
Dat hij sterft
Dan moet degene die de dodelijk slag
Heeft toegebracht
Gedood worden
Het is een moordenaar
De bloedwreker kan de moordenaar doden
Waar hij hem aantreft
Maar als hij hem
Door een onvoorziene omstandigheid
Waarbij vijandschap uitgesloten was
Een stoot heeft toegebracht
Of een of ander voorwerp
Zonder voorbedachte raden
Naar hem gegooid heeft
Of zonder dat dit te voorzien was
Een steen
Waardoor iemand gedood zou kunnen worden
Op hem heeft laten vallen
Zodat hij stierf
Terwijl hij hem niet vijandig gezind is
Noch zijn ongeluk zoekt
Dan moet de raadvergadering rechtspreken
Tussen hem die de doodslag gepleegd heeft
En de bloedwreker
Volgens rechtsbepalingen


Asielsteden waar mensen
Naar toe kunnen vluchten
Als ze per ongeluk iemand gedood hebben
En de bloedverwanten op wraak uit zijn
Ik probeer me voor te stellen
Hoe dat geweest zou zijn
Op stel en sprong
Huis en haard verlaten
Nadat je eerst je maat, collega gedood hebt
Bedrijfsongeval
En daarna zelf voor je leven moet vrezen

Code oranje voor de kustprovincies
Met windstoten van 110 km per uur
Deze middag
Ik verheug me er stiekem op
Nog steeds kan ik blij worden
Nooit meer bang voor storm
Te hoeven zijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, safe-for-storm-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.