Asielsteden

De Eeuwige sprak tot Moshé
In de vlakten van Moab
Aan de Jordaan
Bij Jericho:
Draag de kinderen van Jisraël op
Dat zij de Levieten
Van hun eigen erfelijk bezit
Steden geven
Om er te wonen
En ook weilanden
Die bij de steden liggen
In de omgeving ervan
Moeten jullie aan de Levieten geven
Zij hebben dan de steden
Om er te wonen
En hun weilanden zullen voor hun vee
Voor hun bezit
En voor al hun levende have zijn
De bij de steden behorende weilanden
Die jullie aan de Levieten zullen geven
Moeten van de stadsmuur af
Naar buiten
Zich over duizend el
In het rond uitstrekken
Buiten de stad moeten jullie dus
Van de oostkant af tweeduizend el uitmeten
Van de zuidkant tweeduizend el
Van de westkant tweeduizend el
En van de noordkant tweeduizend el
Met de stad in het centrum
Dat zullen dan de voor hen bestemde
Weilanden bij de steden zijn
De steden die jullie aan de Levieten
Moeten geven zijn de zes asielsteden
Die jullie moeten aanwijzen
Opdat degene die een doodslag heeft gepleegd
Daarheen kan vluchten
En daarenboven moeten jullie
Tweeënveertig steden ter beschikking stellen
Het totaal aan steden
Dat jullie moeten toewijzen aan de Levieten
Bedraagt dus achtenveertig steden
Deze met hun weilanden
Wat de steden betreft
Die jullie uit het bezit
Van de kinderen van Jisraël moeten geven
Daarbij moeten jullie er van degene die veel bezit
Veel en van degene die weinig heeft
Minder nemen
Ieder moet van zijn steden
Naar gelang van hetgeen hij toebedeeld zal krijgen
Aan de Levieten geven

De Levieten kregen dus geen land
Maar steden
48 in totaal
Waarvan 6 schuilsteden
Voor moordenaars
Deze 48 steden lagen
Over het hele land verspreid
Levi is dus de enige stam
Die niet bij elkaar woont
Men zegt dat dat was
Omdat de Levieten degene waren
Die de heilige taken op zich namen
Als de tempel gebouwd zou worden
Dan doen zij daar dienst
Tot die tijd houden zij zich bezig
Met het religieuze leven
De wetten van de Torah
Inclusief het innen van belasting
Onderwijs geven
En soldaten rekruteren
Uit de andere stammen
In het hele land

Mijn mooie denkende vriendin is een held
Ze heeft een statement op facebook gezet
Waar ze haar in Israël om verguizen
Ze zegt:
Het gaat niet om Bibi Mouse die de wereld redt
Het zijn niet eens de kwade daden van Hamas
Die zaterdag
Het is de misdaad van etnische zuivering
Van 1948 die nog niet is afgelopen
Dit is de oude leugen van:
Een volk zonder land kwam
Naar een land zonder volk
De wereld kijkt naar ons!
En niet omdat het antisemitisch is
De objectieve waarheid is simpel:
Wie heeft soevereiniteit over Palestina?
En wie heeft 75 jaar in vluchtelingenkampen gewoond?
Wie pakken we?
Wie?

En nu moet ik weer huilen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, true-story

This entry was posted in @home, bemidbar, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.