Een vorst voor de verdeling

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Dit zijn de namen van de mannen
Die voor jullie het land
Als erfgoed zullen toewijzen
De priester El’azar
En Jehoshoe’a, zoon van Noen
En verder moeten jullie telkens één vorst
Uit iedere stam nemen
Om het land in erfgoederen te verdelen
Dit zijn de namen van die mannen:
Voor de stam Jehoedah
Kaléw, zoon van Jefoenneh
Voor de stam van de nakomelingen van Shimón
Shmoeél, zoon van ‘Amiehoed
Voor de stam Benjamin
Èliedad, zoon van Kislon
Voor de stam van de nakomelingen van Dan
Een vorst
Boekie, zoon van Joglie
Voor de nakomelingen van Joséf:
Voor de nakomelingen van Menashé
Een vorst
Channieél, zoon van E’fod
Voor de stam van de nakomelingen van Efrajim
Een vorst
Kemoeël, zoon van Shiftan
Voor de stam van de nakomelingen van Zewoeloen
Een vorst
Èlietsafan, zoon van Parnag
Voor de stam van de nakomelingen van Jissachar
Een vorst
Paltieél, zoon van ‘Azzan
Voor de stam van de nakomelingen van Ashér
Een vorst
Achiehoed, zoon van Shelomie
En voor de stam van de nakomelingen van Naftalie
Een vorst
Pedahél, zoon van ‘Amiehoed
Die waren het aan wie de Eeuwige opdroeg
Om de kinderen van Jisraël
Hun erfgoed toe te wijzen
In het land Kena’an

Nog een laatste praktische verdeling
Zie bijdrage gisteren
Daar waar de zon opgaat
En de kinderen van Jisraël
Zijn gereed om het land
Dat hen beloofd is
Binnen te gaan

Ik heb nu een paar keer
Beneden gezeten
Met haakwerk
Twee keer op de borrel
Dat is wel genoeg
Ik kan er niet zo goed tegen
De wereld staat in brand
En beneden doen ze moeilijk
Over gênante kleine problemen
Ik weet het
Ik weet het
Het mag allemaal bestaan
Maar ik heb er geen geduld voor
We gaan weer slierten door de buurt
En het gebouw
Op gestolen uurtjes
Mijn werk uitspreiden
Op zo’n verrukkelijk grote tafel

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, petty-storyThis entry was posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.