Daar waar de zon opgaat

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Beveel de kinderen van Jisraël
En zeg hun:
Wanneer jullie in het land Kena’an komen
Dan zal het land
Dat jullie als erfgoed zal toevallen
Het land Kena’an zijn
Naar zijn hier volgende grenzen
De zuidkant zal zich uitstrekken
Van de Tsin-woestijn langs Edom
De zuidgrens begint dus voor jullie
Aan het oostelijk uiteinde van de Zoutzee
Dan buigt de grenslijn zich om
Van het zuiden naar de Schorpioenen-pas
Doorlopend naar Tshin
Waarvan de uitlopers
Van het zuiden
Tot Kadesh-Barné’a reiken
Vandaar strekt hij zich uit
Naar Chatsar-Addar
En loopt door naar Atsmon
Van Atsmon buigt de grenslijn
Naar de Wadi van Egypte
En zijn uitlopers gaan naar zee
Wat jullie westgrens betreft
Dat zal de Grote-Zee zijn
Met zijn kustgebied
Dat vormt voor jullie de westgrens
En dit zal jullie noordelijke grens zijn:
Van de Grote-Zee
Moeten jullie een lijn trekken
Tot de berg Hor
En van de berg Hor
Die lijn doortrekken
Tot daar waar men naar Chamath gaat
De uitlopers van de grenslijn
Gaan naar Tsedad
Vandaar loopt de grens uit naar Zifon
En zijn uitlopers gaan
Tot Chatsar-‘Enan
Dat zal jullie noordgrens zijn
Trekken jullie dan
Jullie oostelijke grenslijn
van Chatsar-‘Enan
Naar Shefam
Van Shefam daalt de grens af
Naar Riwla
Ten oosten van ‘Ajin
Dan gaat de grens naar beneden
Tot hij op de oostelijke oever
Van het Kinereth-meer doodloopt
Vandaar gaat de grens verder
Naar beneden
Naar de Jordaan toe
Om uit te lopen in de Zoutzee
Dat zal jullie land zijn
Rondom door zijn grenzen bepaald
Moshé gaf de kinderen van Jisraël
De volgende opdracht:
Dit is dus het land
Dat jullie onder elkaar
Naar het lot
In erfgoederen moeten delen
Waaromtrent de Eeuwige geboden heeft
Het aan de negen en een halve stam
Toe te wijzen
Want de stam van de nakomelingen
Van Reoewén
Naar hun stamhuizen
En de stam van de nakomelingen van Gad
Naar hun stamhuizen
Hebben hun erfgoed al genomen
Evenals de halve stam van Menashé
Hun erfgoed al genomen heeft
Die twee en een halve stam
Ontvingen hun erfgoed al
Aan deze kant van de Jordaan
Tegenover Jericho
Aan de oostkant
Daar waar de zon opgaat

De landgrenzen worden bepaald
Hier een kaartje van het
Beloofde Land
En welke stammen zich daar
Waar vestigden

Omdat de oorlog
Door mijn appartement dendert
En de beelden
Steeds verschrikkelijker
Van alle kanten
Vlucht ik naar beneden
Waar de bewoners
Koffieochtend houden
Ik word ontvangen met cake
En taart
Neem alleen cake
Lekker ouderwets
Met thee
En luister naar de gesprekken
Waar ook geruzied wordt
Ze zijn al uit elkaar gegaan
Twee tafels
Iedereen is welkom
Probeert een opbouwwerkster
Nee, zegt een bewoonster
Die stinkt
Daar wil ik niet bij aan tafel

Blij met tafel voor mezelf
Waar het tafelkleed
Dat ik maak
Nu nog gehavend
Alle ruimte in neemt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, aan-voort-borduren-kom-je-niet-toe-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.