Drie dagreizen verder

Dit zijn de routes van de kinderen van Jisraël
Die onder leiding van Moshé en Aharon
Uit Egypte waren getrokken
In hun groepsverbanden
Moshé schreef op bevel van de Eeuwige
De vertrekpunten
Van hun verschillende routes op
En dit zijn dan hun routes
Ingedeeld naar hun vertrekpunten
Ze trokken van Ra’mesés in de eerste maand
Op de vijftiende van de eerste maand
De dag volgend
Op die van het Pesach-offer
Vertrokken de kinderen van Jisraël
Zelfbewust onder de ogen van heel Egypte
Terwijl de Egyptenaren bezig waren
Alle eerstgeborenen te begraven
Die de Eeuwige bij hen dodelijk getroffen had
Ook tegen hun goden
Richtte de Eeuwige zijn straffen
Van Ra’mesés trokken de kinderen van Jisraël op
En sloegen hun kamp op in Soekkoth
Van Soekkoth trokken ze op
En sloegen hun kamp op in Etham
Dat aan de rand van de woestijn ligt
Ze trokken van Etham op
En keerden weer terug naar Pie-Hachiroth
Dat voor Ba’al-Tsefon ligt
En sloegen hun kamp op bij Migdol
Ze trokken van Pie-Hachiroth
En gingen dwars door de zee
Naar de overkant
Naar de woestijn
Ze gingen een afstand
Van drie dagreizen
In de woestijn Etham
En sloegen hun kamp op in Marah
Ze trokken op van Marah
En kwamen te Elim
En in Elim waren twaalf waterbronnen
En zeventig palmbomen
En daar sloegen ze hun kamp op
Ze trokken op van Elim
En sloegen hun kamp op bij de Rietzee
Ze trokken op van de Rietzee
En sloegen hun kamp op in de woestijn Sien
Ze trokken op van de woestijn Sien
En sloegen hun kamp op in Dofka
Ze trokken op van Dofka
En sloegen hun kamp op in Aloesh
Ze trokken op van Aloesh
En sloegen hun kamp op in Refiedin
Daar had het volk geen water om te drinken

De kinderen van Jisraël
Staan op het punt het beloofde land
Binnen te trekken
Hun omzwervingen van veertig jaar
Komen tot een einde
Op dit kaartje van hun tocht door de woestijn
Kun je zien waar ze geweest zijn

Ik heb een razend drukke ochtend
Van wel drie dagreizen
Mijn facebookaccount is nagemaakt
Trap er niet in!
Ik druppel mijn ogen suf
Met de rabbijn van Haarlem e.o. gebabbeld
Beetje meer Jiddischkeit in mijn leven
En ben nog even beneden geweest
Bij de bewoners van mijn huis
Die daar ’s ochtends koffiedrinken
Ik zit alleen aan een grote tafel
Werk aan een tafelkleed
Waar ik thuis geen ruimte voor heb
En hoor de verhalen
Veel bonje onderling
Wat zonde

Morgen meer

Shabbat shalom

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, druk-druk-druk-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.