In de strijd voor de Eeuwige

Moshé zei tegen hen:
Als de nakomelingen van Gad
En de nakomelingen van Reoewén
Met jullie de Jordaan overtrekken
Ieder ingedeeld bij een stoottroep
In de strijd voor de Eeuwige
En het land aan jullie onderworpen is
Geven jullie ze dan de landstreek Gil’ad
Als erfelijk bezit
Maar trekken ze niet als stoottroepen met jullie op
Dan moeten ze zich te midden van jullie
In het land Kena’an vestigen
Daarop antwoordden de nakomelingen van Gad
En de nakomelingen van Reoewén:
Zoals de Eeuwige
Tot uw dienaren gesproken heeft
Zullen we het doen
Wij, wijzelf zullen als stoottroepen
Voor de Eeuwige
Naar het land Kena’an trekken
En voor ons zal ons erfelijk bezit
Aan deze zijde van de Jordaan zijn
Moshé gaf hun
Aan de nakomelingen van Gad
Aan de nakomelingen van Reoewén
En aan de halve stam Menashé
Zoon van Joséf
Het koninkrijk van Sichon
De koning van de Emorieten
En het koninkrijk van ‘Og
De koning van Bashan
Het land verdelend naar zijn steden
In de erbij behorende districten
De steden in het land in heel z’n omvang
De mannen van Gad herbouwden
Diewon, ‘Ataroth en ‘Aro’ér
Atroth-Shofan, Ja’zér en Jogbehá
Béth-Nimrah en Béth-Haran
Als versterkte steden
En ook schaapskooien
De mannen van Reoewén bouwden
Cheshbon, El’alé, Kirjatajim, Newo en Ba’al-Me’on
Waarvan de namen veranderd waren
En Siwmah
Zij noemden de steden
Die ze bouwden met andere namen
De zonen van Machier
Zoon van Menashé
Gingen naar Gil’ad
Veroverden het
En verdreven de Emoriet
Die dat bewoonde
Moshé wees Gil’ad toe aan Machier
Zoon van Menashé
En deze vestigde zich daar
Jair, een nakomeling van Menashé
Ging er op uit en veroverde hun dorpen
En hij noemde die ‘Jairs-dorpen’
Ook Nowach ging er op uit
En veroverde Kenath met de onderhorigheden
En noemde het naar zijn eigen naam, Nowach

En hiermee begint de intocht
Van de kinderen van Jisraël
Naar het beloofde land
Al zijn dit nog de gebieden erbuiten
Aan de oostelijke zijde van de Jordaan

Het is weer mis met mijn ogen
Straks naar de spoed
Streng druppelschema
Gisternacht al begonnen
En zo vallen weer heel wat plannetjes
In het water

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eye-sore-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.