Stoottroepen van de Eeuwige

Nu traden ze op hem toe en zeiden:
We willen hier wel schaapskooien
Voor onze kudden bouwen
En steden voor onze kinderen
Maar wijzelf
Wij zullen ons beijveren
Als stormtroepen
Vóór de kinderen van Jisraël
Uit te trekken tot we ze op de
Voor hen bestemde plaats gebracht hebben
Terwijl onze kinderen
Dan in de versterkte steden kunnen wonen
Beschermd tegen de inwoners van het land
We zullen niet eerder
Naar onze huisgezinnen terugkeren
Totdat ieder van de kinderen van Jisraël
Zich in het bezit van zijn erfdeel gesteld heeft
Wij behoeven niet samen
Met hen een erfdeel te hebben
Aan de overkant van de Jordaan
En verderop
Want ons erfdeel zal ons toekomen
Aan de oostkant van de Jordaan
Toen zei Moshé tegen hen:
Als jullie dat doen
Als jullie als stormtroepen
Voor de Eeuwige de strijd ingaan
En wanneer bij jullie ieder
Die bij een stootgroep is ingedeeld
De Jordaan oversteekt
Voor de Eeuwige
Totdat Hij Zijn vijanden voor Zich
Uitgedreven heeft
Het land voor de Eeuwige is veroverd
En jullie daarna eerst terug keren
Dan gaan jullie vrijuit
Tegenover de Eeuwige
En tegenover Jisraël
En zal dit land voor jullie
Een erfelijk bezit zijn
Ten overstaan van de Eeuwige
Maar handelen jullie niet zo
Ja, dan zondigen jullie
Tegen de Eeuwige
En beseffen jullie dan
Dat de straf voor jullie zonden
Jullie treffen zal
Bouwen jullie dus maar steden
Voor jullie kinderen
En kooien voor jullie schapen
Maar doen jullie
Wat over jullie lippen is gekomen
De nakomelingen van Gad
En de nakomelingen van Reoewén
Antwoordden Moshé:
Uw dienaren zullen doen
Zoals mijnheer beveelt
Onze kinderen
Onze vrouwen
Onze veestapel
En al onze dieren zullen hier blijven
In de steden van het gebied van Gil’ad
Terwijl uw dienaren
Ieder die bij een stoottroep is ingedeeld
Naar de overkant
Voor de Eeuwige ten strijde zal trekken
Zoals mijnheer dat gebiedt
Met betrekking tot hen
Gaf Moshé zijn bevelen
Aan de priester El’azar
Jehoshoea’
Zoon van Noen
En de familiehoofden van de stammen
Van de kinderen van Jisraël

De nakomelingen van Gad
En de nakomelingen van Reoewén
Zullen dienst nemen als stoottroepen
In het leger van de Eeuwige
Zij zullen meevechten
Om het beloofde land te veroveren
Maar zich daarna weer terugtrekken
Aan de oostzijde van de Jordaan

Gisteren de buurt verkend
Super leuke kringloop Woord en Daad
Gaaf café
Waar je je meteen thuis voelt
Dichtbij een sportclub met zwembad
Kleinschalig, maar leuk
De sociaalmakelaar heeft het me allemaal laten zien
Vandaag wordt er door de gemeente
Aan me getrokken
Ik moet participeren in dagbesteding
Maar daar heb ik een stokje voor gestoken
Ik word niet gelukkig
Ergens verplicht te punniken
Ik heb het razend druk!
En wat doet u dan zoal mevrouw?
Ik schrijf
Ik redigeer stukken voor de krant
Ik struin de kringloopwinkels af
Ik houd me bezig met kunst
En soms ben ik ook weleens beneden
Me bemoeien met mijn medebewoners
Over de hazelnoten heb ik het maar niet gehad
Tot volgend jaar
Ik vroeg of dat ook over twee jaar kon
Maar dat vond hij te lang
Over een jaar
Dan belt hij weer terug

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, participate-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.