Als aandenken

Wat betreft de helft
Bestemd voor de kinderen van Jisraël
Die Moshé door deling
Had genomen van de mannen
Die gestreden hadden:
Deze helft voor de gemeenschap
Aan kleinvee bedroeg
Driehonderdzevenendertigduizendvijfhonderd
Aan rundvee zesendertigduizend
Aan ezels dertigduizendvijfhonderd
Aan mensen zestienduizend
Nu nam Moshé van de helft
Van de kinderen van Jisraël
Eén op vijftig
Zowel van mens als van dier
En gaf dat aan de Levieten
Die tot taak hadden
Op de ‘Woning’ van de Eeuwige te passen
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Toen traden de bevelhebbers
Over de legerafdelingen, de officieren
Over groepen van duizend
En van honderd
Op Moshé toe
En zeiden tegen Moshé:
Uw dienaren hebben het totaal aan krijgslieden
Die onder ons bevel waren opgenomen
En er wordt bij ons geen man gemist
Daarom hebben we een offer
Voor de Eeuwige meegebracht
Ieder wat hij aan gouden voorwerpen
Als buit aantrof
Zoals voetkettinkjes
Armbanden
Vingerringen
Oorringen
En halssieraden
Om verzoening voor onszelf te verkrijgen
Bij de Eeuwige
Moshé en de priester El’azar
Namen het goud van hen aan
Allerlei vakkundig bewerkte voorwerpen
Al het goud voor de
Aan de Eeuwige gewijde gave
Dat zij hadden opgebracht
Afkomstig van de officieren
Over de groepen van duizend
En van officieren over groepen van honderd
Bedroeg Zestienduizendzevenhonderenvijftig shekel
De gewone krijgslieden
Hadden ieder voor zich geplunderd
Moshé en de priester El’azar namen het goud
Van de officieren over groepen van duizend
En honderd aan
En brachten het naar de tent-der-samenkomsten
Als aandenken voor de kinderen van Jisraël
Bij de Eeuwige

De oorlogsbuit wordt verdeeld
Volgens de wetten van de Torah
Waarbij een speciaal deel voor de Eeuwige is
Als dank dat geen man gemist wordt
Moge de Eeuwige
Aan de kinderen van Jisraël blijven denken

Ik ben een tafellaken aan het maken
Dat te groot werd om aan te werken
Voor de tafel thuis
En ik dus naar beneden nam
Aan een grote tafel daar
Ik kom midden in de koffieochtend terecht
Er is een nieuw buurtinitiatief
Vanmiddag borrelen
Ze willen meer verbinding in de wijk
Meer gaan organiseren
En voordat ik het wist
Zat ik er tot over mijn oren in
Ja, zegt de sociaalmakelaar
Die zelf ook moet lachen om de naam
Van haar beroep
Je kwam aanhaken
Morgen mee om te kijken
Bij andere initiatieven
In mijn buurtje

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, so-much-to-do-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.